Agencija za visoko obrazovanje Rs ne izvršava odluku Ustavnog suda BiH: Iako nema nadležnost potpisala sporazum sa Mađarskom

Preporučujemo

Ustavni sud BiH na sjednici 29. septembra poništio je desetak članova i tačaka Zakona o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike srpske, koji je donesen 2020. godine, jer su u suprotnosti s Ustavom BiH i državnim Okvirnim zakonom o obrazovanju, koji je donesen 2007. godine.

Iz Republike srpske ne prestaju napadi na Ustavni sud BiH nakon ove odluke. Nadležni navode da će se u ovom slučaju držati odluka NSRs o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Potvrdio je to i resorni ministar obrazovanja Željko Budimir i direktorica Agencije za visoko obrazovanje Rs Biljana Vojvodić čije se nadležnosti preklapaju sa državnom Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH.

- -

Entitetska agencija nastavila je po svom te je krajem novembra direktorica Vojvodić je sa Komitetom za akreditaciju Mađarske potpisala sporazum o saradnji.

“Dvije agencije održale su 27.11.2023. godine onlajn sastanak na kojem su održane prezentacije o radu obe agencije, okvir djelovanja, procedure vanjskog i unutrašnjeg osiguranja kvaliteta, te je razgovarano o budućim oblicima saradnje u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju. Sporazum, kojim se definiše zajednička posvećenost dviju agencija razvoju kulture kvaliteta u visokom obrazovanju, su potpisali predsjednik MAB prof. dr Valerija Čepe (Valéria Csépe) i direktor AVORS prof. dr Biljana Vojvodić. Sporazum također predviđa saradnju u oblasti razvoja standarda i kriterijuma u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, moguće razmjene stručnjaka i recenzenata, kao i osoblja agencija, te učestvovanja u postupcima vanjskog vrednovanja. Komitet za akreditaciju Mađarske sa sjedištem u Budimpešti nadležan je za postupke akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Mađarskoj”, saopćeno je iz AVORS-a.

Pitanje obrazovanja jeste u nadležnosti entiteta u Republici srpskoj te deset kantona u Federaciji BiH i Brčko distriktu kao posebne administrativne jedinice. Međutim, državna Agencija za razvoj visokog obrazovanja formirana je 2008. godine, godinu nakon Okvirnog zakona o visokom obrazovanju donesenom 2007. godine sa jasno preciziranim nadležnostima.

A entitet Rs svoju agenciju za visoko obrazovanje formirao je 2011. godine.

S obzirom na Okvirni zakon na nivou BiH, zakoni na nižim nivoima se trebaju prilagoditi. No, u ovom slučaju Agencija za visoko obrazovanje Rs radila je uporedo sa državnom, podnosila zahtjeve za članstvo u međunarodnim organizacijama, predstavljala entitet van BiH, što je stvaralo konfuziju i kod brojnih evropskih partnera.

Izvori Patrije iz državne agencije (HEA) kažu da je takva situacija stvarala privid da državna agencija ne postoji, odnosno da je riječ o dvije agencije iz BiH jer su se uporedo pojavljivali i predstavnici Agencije iz Rs-a.

Također, Ustavni sud BiH je poništio odredbe da entitetska agencija za visoko obrazovanje preporučuje izdavanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, provodi postupak akreditacije fakulteta, studijskih programa, propisuje standarde za osiguranje kvalitete. No, iz ove agencije navode da će nastaviti sa radom i da neće poštovati odluke Ustavnog suda BiH.

“Agencija se u svom radu od osnivanja 2011. godine do danas suočava sa permanentnim pokušajima osporavanja nadležnosti u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i prenošenja istih na nivo institucija Bosne i Hercegovine, te i ova politička odluka Ustavnog suda predstavlja nastavak tih pokušaja. Dosljednom primjenom zakonskih akata i međunarodnih standarda u ovoj oblasti, Agencija se uprkos svemu pozicionirala u Evropskom prostoru visokog obrazovanja kao respektabilna institucija u oblasti obezbjeđenja kvaliteta o čemu govore postignuća Agencije na međunarodnom planu i članstva u ENQA (pridruženi član), CEENQA i INQAHEE. Agencija će u narednom periodu nastaviti da obavlja svoju djelatnost u skladu sa zakonima i propisima Republike Srpske i BiH, te međunarodnim standardima u oblasti obezbjeđenja kvaliteta”, saopćeno je 29. septembra iz Agencije.

Ustavni sud BiH poništio je odredbe zakona i u dijelu koji govori o tome da entitetska agencija provodi postupak priznavanja inostranih kvalifikacija (diploma).

Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nisu se oglašavali o ovoj odluci, a zbog specifičnosti sastava Upravnog odbora Agencije jasno je i da nema jedinstvenog stava.

Nadležnosti državne agencije su, pored ostalog, utvrđivanje kriterija i davanje preporuka za akreditaciju, vođenje registra akreditiranih fakulteta i univerziteta, utvrđivanje standarda kvalitete studija, ali i predstavljanje BiH u međunarodnim organizacijama za kvalitetu, odnosno sve ono što je entitet Rs naknadno regulirao svojim zakonom.
Iako je riječ o zaštiti Državne agencije nijedna od stranaka trojke nije se bavila ovim problemom niti je upozorila svog koalicionog partnera Milorada Dodika da ne može jednostrano prenositi nadležnost. I to je jedan od primjera da se iz BiH ne govori jednim glasom što je prvi uvjet Evropske unije.

Najnovije

BHRT zaprijetio RTV FBiH: Hoće li 7. marta isključiti sve usluge i ugasiti program FTV-a

Menadžment BHRT-a danas je poslao opomenu da će 7. marta isključiti sve usluge i ugasiti program FTV-a, rekao je...