I Međunarodni aerodrom Sarajevo u ovom trenutku dijeli sudbinu brojnih drugih aerodroma širom planete. Alan Bajić, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo, u intervjuu za Faktor govorio je o gubicima u 2020. godini, hoće li biti smanjen broj radnika…

- -

Koliki su gubici Međunarodnog aerodroma u Sarajevu u 2020. godini?

– Od početka pandemije, u periodu 1. marta do 30. novembra 2020, u odnosu na isti period prethodne godine, zabilježen je pad prometa, i to aviooperacija 65 posto, a putnika u istom periodu 87 posto, u odnosu na isti period prošle godine. Samo u periodu zatvorenosti Međunarodnog aerodroma Sarajevo za civilni zračni promet, od 1. aprila do 31. maja zabilježen je gubitak u iznosu od 3.965.191,20 KM. Projicirani gubitak za 2020. godinu prema važećem Rebalansu plana poslovanja za period 2020-2022. godina iznosi 13.325.000 KM, dok se prema novom rebalansu plana poslovanja koji je u izradi procjenjuje gubitak u iznosu od približno 12.431.000 KM.

Na koji način ćete pokušati riješiti ove gubitke. Da li će doći do smanjenja broja radnika?

– U svrhu ekonomskog održanja poslovanja i očuvanja radnih mjesta na Međunarodnom aerodromu Sarajevo se primjenjuju iznimne mjere štednje prije svega u vezi s racionalizacijom troškova nabavki i investicija, ali i svih ostalih troškova. Izvršena je revizija svih planiranih nabavki, povučeni su radikalni rezovi u smislu obustavljanja ili prolongiranja nabavki sredstava koja u ovoj situaciji nisu nužna. Zbog značajno smanjenog obima prometa i broj angažiranih radnika je smanjen, odnosno usklađen sa trenutnim potrebama.

- -

Na mjesečnoj osnovi, a u skladu sa planiranim obimom prometa, radi se preraspodjela radnika i njihov angažman usklađuje sa poslovnim potrebama za taj mjesec. Plaće i doprinosi za radnike predstavljaju najveći izdatak za Društvo. Plaće su smanjene za 30-35 posto, ali do sada nije bilo otkaza niti otpuštanja radnika, to je mjera kojoj ćemo posljednjoj pribjeći nakon što iscrpimo sva prethodna rješenja.

Radnici su svjesni veoma složene situacije u kojoj se Društvo nalazi, ali i napora Uprave koji su u pravcu što bezbolnijeg prevazilaženja krize i pripreme za brzu normalizaciju i vraćanje u redovne tokove nakon prestanka pandemije. Programi i planovi rada Međunarodnog aerodroma Sarajevo u toku i nakon pandemije COVID-19 jasno propisuju načine postupanja u aktuelnom ali i vremenu koje je pred nama. Nivo usluga i aerodromski kapaciteti su usklađeni sa propisanim mjerama iz naredbi nadležnih kriznih štabova i naslate su smanjene za 30-35 tojimo bez obzira na novonastalu situaciju da našim korisnicima osiguramo adekvatan nivo usluga.

Bitno je napomenuti da je Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo raspisalo Javno obavještenje za podnošenje prijedloga za otvaranje baze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u periodu 2021-2023. godina. Nekoliko aviokompanija je iskazalo svoj interes dok je jedna dostavila ponudu u predviđenom roku. U ovom trenutku se vode pregovori. Poznato je da baza kompanije na jednom aerodromu predstavlja preduvjet za generiranje većeg obima prometa (veći broj letova i značajno povećanje broja putnika, uvođenje novih i dodatnih linija). Sve to je jako bitno ne samo za Aerodrom Sarajevo, već i za kompletan turistički sektor u BiH i sve subjekte čiji rad i oporavak u narednom periodu u velikoj mjeri ovise od oporavka avioprometa u našoj zemlji. Iskreno se nadamo pozitivnom ishodu pregovora i uspješnom baziranju zainteresirane aviokompanije na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je zatražio pomoć Vlade FBiH u vezi s pokrićem gubitaka nastalih usljed poremećaja u poslovanju koji su posljedica pandemije koronavirusa. Finansijska pomoć će biti usmjerena za pokriće gubitaka u poslovanju, za poticajne mjere aviokompanijama i radove koji su u toku na dogradnji Terminala. Također, upravo na naše insistiranje, Vlada FBiH je donijela Odluku o zamrzavanju takse/naknade za razvoj zračnog prometa, do 31. decembra 2021. godine, a koja je bila u primjeni samo za kompanije koje operiraju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Ukidanje ove takse/naknade bi trebalo rezultirati smanjenjem cijena aviokarata na zadovoljstvo svih putnika, kao i aviokompanija koje operiraju sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Dakle, Međunarodni aerodrom Sarajevo kontinuirano radi na dovođenju i vraćanju aviokompanija u smislu da se procesi i uvjeti maksimalno prilagode zahtjevima aviokompanija i stvore preduvjeti za neometano uspostavljanje prometa u većem obimu. Aerodromi žive od prometa putnika, prijevoza roba i pratećih djelatnosti te je naš oporavak najviše uvjetovan normalizacijom putovanja i ublažavanjem epidemioloških mjera.

Koliko trenutno dnevno letova ima sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu?

– Trenutno za Sarajevo leti šest kompanija. Najprometnija destinacija je ona za Istanbul, za koji lete čak dvije kompanije. Turkish Airlines povezuje Sarajevo i Istanbul sedam puta sedmično, dok kompanija Pegasus, također iz Istanbula leti četiri puta. Kompanija Austrian Airlines, Beč i Sarajevo povezuje četiri puta sedmično, dok aviokompanija Air Serbia, ima tri leta za Beograd. Kompanija Flydubai ima također četiri leta za Dubai, dok Croatia Airlines za Zagreb leti dva put sedmično. Cargo promet se sve vrijeme od početka pandemije, neometano odvija. Napominjemo da zbog situacije sa pandemijom COVID 19, situacija sa letovima se konstantno mijenja, te aviokompanije zadržavaju pravo izmjene reda letenja.

Kakve su prognoze za 2021. godinu. Da li imate najava vraćanja letova koji su bili prije koronavirusa ili najava letova sa novih destinacija?

– Aerodrom Sarajevo intenzivno radi na povećanju broja letova i povratku aviokompanija koje su usljed negativnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, značajnog pada potražnje, kao i restrikcija za ulazak bile primorane obustaviti ili reducirati svoje letove za Sarajevo. U zimskom redu letenja 2020/21. ne očekujemo značajno povećanje broja sedmičnih letova. Povratak aviokompanija u većem obimu, kao i uvođenje novih aviokompanija i destinacija je izvjesnije od ljetnog reda letenja 2021. godine, tako da od mjeseca aprila naredne godine očekujemo vraćanje letova određenih aviokompanija. Uspostava i obim letova će u velikoj mjeri ovisiti o restrikcijama koje budu na snazi. S obzirom na to da su dvije vodeće svjetske organizacije iz oblasti zdravstva i zrakoplovstva (WHO i IATA) ocijenile putovanja, odnosno boravak u zrakoplovu i zračnim lukama sigurnim, te da predstavljaju relativno nizak zdravstveni rizik kada je u pitanju mogućnost zaraze koronavirusom, vjerujemo da će u narednom periodu ipak doći do većeg interesa za putovanja i kod samih građana. Mi moramo istaći da se na Međunarodnom aerodromu Sarajevo provode sve higijensko epidemiološke mjere u skladu sa preporukama nadležnih zdravstvenih tijela, što putovanje sa sarajevskog aerodroma i boravak na aerodromu čini gotovo u potpunosti sigurnim, kada je u pitanju mogućnost zaraze koronavirusom. To je ovih dana potvrdilo i Međunarodno vijeće za aerodrome ACI (Airports Council International) kada je odobrilo akreditaciju Međunarodnog aerodroma Sarajevo i izdalo certifikat prema ACI programu zdravstvene akreditacije aerodroma. Također i naši partneri, aviokompanije, ulažu ogromne napore u osiguranje uvjeta kojima bi se rizik širenja zaraze u avionima smanjio na najmanju moguću mjeru.