Bećirović: Insistirat ću na usvajanju nove Sigurnosne politike BiH

Preporučujemo

Kandidat za člana Predsjedništva BiH, prof. dr. Denis Bećirović, podsjetio je da Sigurnosna politika BiH sadrži niz nedostataka, te da je potpuno zastarjela i neažurirana. Radi se o najvažnijem sigurnosnom aktu jedne države, a sadrži mjere i aktivnosti koje država sa svojim institucijama planira i realizuje u oblasti politike, ekonomije, odbrane, opšte i lične sigurnosti građana, ekoloških i klimatskih promjena, migracija stanovništva, cyber-kriminala, trgovine ljudima i drugim mogućim prijetnjama za sigurnost građana, institucija ili države Bosne i Hercegovine.

“Sigurnosna politika Bosne i Hercegovine je zastarjela, nikada nije dopunjena i kvalitetno ažurirana kako bi se bavila aktuelnim sigurnosnim izazovima i prijetnjama. Apsurdno je da su u dokumentu koji važi i danas definisane prijetnje koje su bile aktuelne prije više od 15 godina, odnosno iz vremena njene izrade 2002. godine i  njenog usvajanja 2006. godine pa do danas. Komisija Vijeća ministara BiH za praćenje realizacije Sigurnosne politike sačinjava paušalne izvještaje, ali stvarnih pomaka u realizaciji i neophodnoj dogradnji ovog zastarjelog dokumenta nema. Da paradoks bude veći, u međuvremenu su usvojena i neka zakonska rješenja koja su dijametralno suprotna rješenjima u Sigurnosnoj politici BiH. O cyber kriminalu, trgovini ljudima, migracijama i drugim novim sigurnosnim izazovima u strategiji nema ni riječi. Sa ovakvom Sigurnosnom politikom Bosna i Hercegovina ne može očekivati pristupanje NATO-u i EU”, istakao je Bećirović.

- -

Bećirović je dodao: “Naše institucije sigurnosti nemaju pravu saradnju i koordinaciju sa Interpolom, Europolom i drugim institucijama regije i Evrope.  Pitanja sigurnosti i zaštite se tretiraju površno, a sistemi ranog upozoravanja ne postoje. To i ne čudi jer se mi prema Sigurnosnoj politici još uvijek bavimo prijetnjama iz 2002. godine. Zbog sigurnosnog sistema utemeljenog na dokumentu koji se zbog svoje starosti bavi problematikom prikladnom za 20. stoljeće, nije ni čudo da nas danas u 21. stoljeću stalno ‘iznenađuju’ poplave, požari, migranti, plaćenici sa stranih ratišta i razni drugi sigurnosni izazovi. Sistem prevencije i ranijeg upozorenja za bilo koji sigurnosni izazov suštinski ne postoji”.

“Kada budem izabran za člana Predsjedništva BiH uraditi ću sve da se Sigurnosna politika potpuno ažurira ili usvoji potpuno novi dokument na temelju kvalitetne analize mogućih izvora ugroženosti i rizika kojem je izložena država Bosna i Hercegovina. Predložit ću ažuriranje postojećih zakonskih rješenja, koristeći najbolja iskustva i prakse EU”, zaključio je prof. dr. Denis Bećirović.

Najnovije

Bećirović uoči puta za New York: Istina i presude se ne mogu sakriti

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član Željko Komšić sutra putuju u New York. Tamo će u četvrtak...