Bećirović: Paradiplomatsku mrežu entiteta i kantona treba ukinuti i ojačati državnu diplomatsku mrežu!

Preporučujemo

Kandidat za člana Predsjedništva BiH prof. dr. Denis Bećirović izjavio je da državnu diplomatsko-konzularnu mrežu naše zemlje, koja je već oslabljena podjelama i manjkom profesionalnosti i efikasnosti, dodatno urušava praksa otvaranja raznih paradiplomatskih predstavništava.

„Neshvatljivo je da Predsjedništvo BiH kao kreator vanjske politike Bosne i Hercegovine paradiplomatsku praksu nije u korijenu zaustavilo, nego je dozvolilo rušenje ugleda države u svijetu. Dok se s jedne strane urušava naša državna diplomatsko-konzularna mreža, s druge strane razna paradiplomatska predstavništva koje je otvorio bosanskohercegovački entitet RS u inostranstvu, kao i najave da će to isto uraditi i kantoni gdje vlast ima HDZ BiH, vode u dalje rastakanje utvrđene vanjske politike države Bosne i Hercegovine. Takav koncept predstavljanja Bosne i Hercegovine je nedopustiv, štetan i ima dalekosežne negativne posljedice“, rekao je dr. Bećirović.

- -

Projekat paralenog predstavljanja u inostranstvu pod maskom privrednih predstavništava niže bh. administrativne jedinice RS osmislio je i realizirao Milorad Dodik. Kroz njih ustvari provodi partikularne interese i opasne ideje vladajuće vrhuške iz Banja Luke. Na taj način želi se srušiti mnogo više od zajedničke vanjske politike Bosne i Hercegovine i to mora prestati što prije“ dodao je Bećirović i zaključio:

„Diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine mora djelovati u koordinaciji sa državnim institucijama i biti sposobna da efikasno artikulira interese svakog dijela Bosne i Hercegovine, te treba posebno djelovati u interesu nosilaca privrednog razvoja države. Takva mreža mora promovisati kulturna dostignuća, akademsku saradnju, jačati vezu sa dijasporom i vršiti brojne druge, za cijelo društvo korisne funkcije. Ukoliko postoje specifični interesi nižih administrativno-teritorijalnih jedinica u našoj zemlji, oni se mogu artikulirati kroz diplomatsko-konzularnu mrežu Bosne i Hercegovine, a ne paradiplomatskih predstavništava. Kao član Predsjedništva BiH štititi ću državu Bosnu i Hercegovinu od pokušaja daljeg  urušavanja njenog ugleda na vanjskom planu. Tražit ću da se na pravilan, racionalan, efikasan i mjerljiv način zastupaju njeni interesi, a nikakav paralelizam neće  više biti tolerisan,“ zaključio je Bećirović.

Najnovije

Bećirović uoči puta za New York: Istina i presude se ne mogu sakriti

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član Željko Komšić sutra putuju u New York. Tamo će u četvrtak...