Zamo Dučić rođen je 8. februara 1967. godine u Plavu u Crnoj Gori.

Prije izbijanja agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je zaposlen u Arhivu Grada Sarajeva, te se među prvima u sasrajevskom naselju Hrasno Brdo u kojem je živio sa porodicom, uključuje u odbranu grada.

Tokom odbrane opkoljenog Sarajeva Zamo je sa svojim saborcima učestvovao u bitkama koje su se vodile na Hrasnom brdu, Mojmilu, Ozrenskoj ulici…

Poginuo je u 27. godini tokom odbrane Jasena kod Vareša.