Borci dali ultimatum vlastima: Amandmani ili blokada FBiH

preporučujemo

Vlada FBiH jučer je, na sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu procedure po hitnom postupku.

Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj bi se ovaj prijedlog zakona trebao razmatrati trebala bi se održati 10. jula.

Nekolicina demobilisanih boraca okupila se danas ispred zgrade Parlamenta FBiH kako bi se uvjerili da je Prijedlog zakona stigao na adresu.

“Došli smo da vidimo kakav je taj zakon koji je upućen. Taj zakon nama ne odgovara”, kazao je jedan od predstavnika demobilisanih boraca.

Kako navode, žele da upute amandmane na navedeni Prijedlog zakona ali, poručuju, to im neće biti omogućeno.

“Ne dođe li do upućivanja amandmana na toj sjednici, možemo slobodno reći, ide tada blokada FBiH. Ovaj zakon za nas ne važi. Nijedna tačka od ove tri naše nije ubačena. Ministar Salko Bukvarević nas nije uvažio, Vlada nas ne sluša. Želimo amandmane, ove naše tri tačke ubaciti u taj zakon. Nama je ovo zadnji momenat, idu godišnji odmori, idu izbori, žele nas uvuči u ovo”, poručuje on.

“Ovo jučer što je Vlada objavila, svi nam čestitaju. Na čemu? Nama to ne odgovara. Želimo amandman o boračkom dodatku”, kazao je predstavnik demobilisanih boraca koji je još jednom iznio kritike na račun boračkih udruženja.

“Zbog boračkih udruženja jesmo dovedeni u ovu situaciju. Nama ovakav zakon ne odgovara. Mi to ne prihvatamo”, poručio je on.

Šta donosi Prijedlog zakona?

Ovim zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Demobiliziranim braniocem, prema ovom zakonu, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je učestvovao u pripremama za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.

Demobiliziranim braniocem dobrovoljcem smatra se i lice koje je, kao maloljetno, dobrovoljno stupilo u Oružane snage u ovom periodu.

Pod uslovima utvrđenim ovim zakonom oni mogu ostvariti 15 određenih prava, a između ostalih i pravo na borački dodatak.

Demobilizirani branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu; liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; liječenje u drugom kantonu; osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju; pomoć u slučaju smrti; borački dodatak; prijevremeno povoljnije penzionisanje; duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama; stambeno zbrinjavanje; subvenciju plaćanja naknade za pogodnost; subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta; dodjelu sredstava za održivi povratak; besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas); prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja i pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca.

Primjena od naredne godine ukoliko se usvoji

Ovim zakonom propisana je i javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Za provođenje potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 14.000.000 KM, s tim da se ona osiguravaju u skladu s potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika boračkih saveza, organizacija, udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu.

Prava koja su predviđena za finansiranje na kantonalnom nivou bit će definisana kantonalnim propisima. U većem broju kantona su obuhvaćena Zakonima o dopunskim pravima i sredstva za njihovu realizaciju se redovno planiraju kantonalnim budžetima. Na općinskom nivou su predviđena subvencioniranja prava demobiliziranih branilaca predviđena ovim Zakonom. I ova prava su uglavnom obuhvaćena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Ovim zakonom nastoji se obezbijediti finansiranje ovih prava na svim kantonima s ciljem ujednačavanja prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Predloženo je da Zakon bude primjenjivan od 1.1.2019. godine.

Najnovije

Afera s nabavkom medicinske opreme u RS-u: Maske nabavljane za 0,36 KM, a prodavane za 6,90 KM

Zloupotrebama u vezi s nabavkom medicinske opreme u RS-u, tokom pandemije virusa korona, pričinjena je šteta entitetskom budžetu koja...