Bosna i Hercegovina je starija članica UN-a od Srbije

Preporučujemo

Republika Bosna i Hercegovina je u paketu primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija zajedno sa Republikom Hrvatskom i Republikom Slovenijom 22. maja 1992. godine.

Zbog protokola UN-a koji slijedi abecedu, prilikom proglašavanja novih članica, pročitana je prvo Bosna i Hercegovina, pa je i zvanično na listi UN-a navedena kao prva od sljednica bivše Jugoslavije, navodi IGeS u saopćenju.

- -

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je time prestala biti članica UN-a, što je i dokumentovano na sljedeći način: “Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je prvobitna članica Ujedinjenih nacija, a Povelja je u njeno ime potpisana 26. juna 1945. i ratificirana 19. oktobra 1945., sve do njenog raspada nakon osnivanja i naknadnog prijema kao nove članice Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska, Republika Slovenija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Savezna Republika Jugoslavija, što se vidi na ovom LINKU.

Savezna Republika Jugoslavija, u čijem sastavu su bile Srbija i Crna Gora, osam godina nakon Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske, 01. novembra 2000. godine, primljena je u članstvo UN-a. Nakon što je Crna Gora proglasila nezavisnost i postala članica UN-a 28. juna 2006. godine, Srbija je nastavila članstvo koje je započela 2000. godine i tako se vodi u dokumentima UN-a.

Sjeverna Makedonija je postala članica 08. aprila 1993. godine pod tadašnjim imenom Bivša jugoslovenska Republika Makedonija. Kada je promjenila ime u Sjeverna Makedonija 2019. godine, nastavila je svoje članstvo u UN-u, samo pod novim imenom. Republika Kosovo još uvijek nije primljena u punopravno članstvo.

Najnovije

POKUŠAO SE OPRATI, ALI TO MU NEĆE POĆI ZA RUKOM: “Nenade Nešiću, vi ste moralno i ljudsko dno”

Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je u jednoj srbijanskoj TV emisiji pričao "viceve" na račun ubijenih...