Čak 118 pripadnika OS BiH pomaže u odbrani od poplava

Preporučujemo

Oružane snage Bosne i Hercegovine, u skladu sa odobrenjem Predsjedništva BiH, angažiranjem ljudskih i materijalnih resursa od 22.  marta 2018. godine uspješno završavaju aktivnosti pomoći civilnom stanovništvu ugroženom od poplava na području općine Kozarska Dubica i Bosanski Brod.

U općini Bosanski Brod i dalje traju završni radovi na kojima su angažirani ljudstvo i inžinjerijski strojevi OS BiH. . U odbrani od poplava na ovim lokacijama pripadnici OS BiH su angažirani na iskopu kanala, utovaru i istovaru zemljišnog materijala, postavljanju pontonskog mosta, te prijevozu tereta kopnenim i zračnim putem u sanaciji nasipa na rijeci Savi.

- -

Na dosadašnjim aktivnostima sudjelovalo je 118 pripadnika OS BiH, sa dva inžinjerijska stroja i jednim pontonskim mostom, uz upotrebu osam motornih vozila.

U pružanju pomoći bio je angažiran i jedan helikopter Mi8 MTV, koji je za dva dana prevezao preko 40 tona tereta i tom prilikom utrošio 7850 litara goriva, te realizirao ukupno 10 sati leta.

Ova aktivnost u odbrani od poplava u Kozarskoj Dubici i Bosanskom Brodu, kao i aktivnost pružanja pomoći prilikom snježnih nepogoda u Bihaću i deblokadi zametenih sela u općini Bosansko Grahovo, uspješne su akcije Oružanih snaga BiH koje su potvrda spremnosti i osposobljenosti u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu kada zatreba.

Oružane snage BiH su spremne, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima, nastaviti pružati neophodnu pomoć i podršku civilnim organima vlasti i građanima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, prenosi bljesak.

Najnovije

Nakon 31 godinu od paljenja, miniranja i rušenja sutra svečano otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu

Sve je spremno za sutrašnje otvaranje Kizlar-agine džamije u Mrkonjić Gradu, koja je zapaljena i minirana 1993. godine, a...