Čavalić pitao EP HZHB ima li ugovor sa BHRT-om i FTV-om o naplati RTV takse, kažu da nemaju, ali evo s kim imaju

Preporučujemo

 

U februaru ove godine menadžmenti BHRT-a i FTV-a ponovo su ugovor o naplati RTV takse potpisali samo sa Elektroprivredom BiH, ali ne i sa EP HZHB niti Elektroprivredom RS-a pa pretplatu samo plaća jedan dio građanstva, kao i do sada.

- -

Federalni zastupnik Admir Čavalić, predsjednik Kluba zastupnika SBiH u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, uputio je zastupničko pitanje Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne (HZHB). Zatražio je da odgovore da li ovo preduzeće u vlasništvu Vlade Federacije BiH ima ugovor za naplatu RTV takse sa Radiotelevizijom Bosne i Hercegovine (BHRT) i Radiotelevizijom Federacije BiH (FTV), odnosno, sa nekom drugom TV kućom.

Prema Zakonu o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik dužni su plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika pod uvjetima određenim zakonom.

Od obaveza plaćanja RTV takse oslobađaju se vlasnici prijemnika koji su trajno izgubili vid ili sluh i žive sami u domaćinstvu ili sa starateljem.

Primjena zakona međutim nije evidentna na terenu. U februaru ove godine menadžmenti BHRT-a i FTV-a ponovo su ugovor o naplati RTV takse potpisali samo sa Elektroprivredom BiH, ali ne i sa EP HZHB niti Elektroprivredom RS-a pa pretplatu samo plaća jedan dio građanstva, kao i do sada.

- -

Postavlja se pitanje da li se i kako naplaćuje RTV taksa koja iznosi 7,5 KM u Bosni i Hercegovini tamo gdje nema poslovnica Elektroprivrede BiH, odnosno tamo gdje Elektroprivreda BiH ne prodaje struju domaćinstvima.

– Da li postoji potpisan ugovor / sporazum sa menadžmentom RTV BiH i RTV FBiH u vezi sa naplatom RTV pretplate preko računa Elektroprivrde HZHB i da li se planira navedeno u narednom razdoblju? Također, da li HZHB Mosatr ima i druge modele ili ugovore prikupljanja TV pretplate – pitao je Čavalić.

Odgovoreno mu je iz EP HZHB.

– Javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatska zajednica Herceg Bosna, dioničko društvo Mostar, nema potpisan ugovor / sporazum sa RTV BiH i FTV u vezi s naplatom TV pretplate putem računa za isporučenu električnu energiju.

Sa Radiotelevizijom Herceg-Bosne, kao jedininim bh. medijem na hrvatskom jeziku, zaključen je ugovor na temelju kojeg se može, ali isključivo uz saglasnost svakog pojedinog kupca, na računu iskazati dobrovoljni prilog za RTVHB u iznosu od 1 KM – stoji u odgovoru koji potpisuje direktor Drago Bago.

Najnovije

Kuda plovi taj broj: SDP u Mostaru ne zna ni šta bi sa sobom, a kamoli sa NiP-om, razgovaraju sa SDA, a žele “sve”

Članovi SDP-a rijetko znaju na čemu su. Možda bi oni i znali, ali kud plovi brod Nermina Nikšića, a...