CBBiH – Unapređenje statistike sektora Ostalih finansijskih institucija

Preporučujemo

Prateći zahtjeve međunarodnih standarda statističkog izvještavanja, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je učinila korak naprijed u unapređenju statistike sektora Ostalih finansijskih institucija (sektor OFI) u BiH uvođenjem statistike na kvartalnoj osnovi umjesto dosadašnje na polugodišnjoj osnovi.

Napredak je ostvaren zahvaljujući podršci svih institucija koje su obuhvaćene statistikom OFI sektora, 26 osiguravajućih društava s društvom za reosiguranje, 35 investicionih fondova, sedam lizing društava, 24 mikrokreditne organizacije, osam brokerskih kuća i dvije berze.

- -

Na kraju prvog kvartala 2019. godine aktiva OFI sektora iznosi 4,20 milijardi KM, pa je evidentan manji porast u odnosu na kraj 2018. godine od 47 miliona KM ili 1,1 posto. Najveću aktivu u okviru sektora OFI imaju osiguravajuća društva 1,97 milijardi KM i učestvuju sa 46,8 posto u aktivi ukupnog OFI sektora, mikrokreditne organizacije 975 miliona KM ili 23,2 posto, slijede investicioni fondovi sa 883 miliona KM ili 21,1 posto, lizing društva sa 354 miliona KM ili 8,4 posto, berze sa 10,7 miliona KM ili 0,3 posto, a brokerske kuće preostalih 9,1 miliona KM ili 0,2 posto.

U strukturi aktive OFI sektora na kraju prvog kvartala 2019. godine najveće učešće imaju krediti sa 1,08 milijardi KM ili 25,8 posto, depoziti 954 miliona KM ili 22,7 posto, ulaganja u vrijednosne papire 604 miliona KM ili 14,4 posto, ulaganja u dionice 593 miliona KM ili 14,1 posto, nefinansijska aktiva 573 miliona KM ili 13,7 posto, tehničke rezerve osiguranja 146 miliona KM ili 3,5 posto, a preostalih 241 milion KM ili 5,8 posto se odnosi na ostala potraživanja.

Struktura pasive je sljedeća: kapital učestvuje sa 1,75 milijardi KM ili 41,7 posto, tehničke rezerve osiguranja sa 1,31 milijardu KM ili 31,3 posto, krediti sa 722 miliona KM ili 17,2 posto i ostali plativi računi 405 miliona KM ili 9,8 posto.

Podaci za sektor OFI za prvi kvartal 2019. godine su raspoloživi na web stranici CBBiH, a kvartalni podaci će ubuduće biti raspoloživi četiri mjeseca po isteku izvještajnog kvartala. Podaci OFI sektora BiH se takođe objavljuju i u sastavu MMF-ove publikacije International Financial Statistics, saopćeno je iz CBBiH.

Najnovije

Beogradski “Danas” piše: Ono što Vučić radi, Majke Srebrenice ne rade

Da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Skupštine Ana Brnabić ponovo uspjeli da uvaljaju u blato cjelokupni srpski...