CCI: Elektroprivreda i GRAS najveći dužnici među javnim preduzećima

preporučujemo

Današnja ulična akcija u organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI) imala je za cillj predstavljanje rezultata istraživanja rada javnih preduzeća, koji su pokazali ogroman nesrazmjer između prihoda i dugovanja pojedinih preduzeća, a među najvećim dužnicima su Elektroprivreda i GRAS.

Hasan Kamenjaković, PR Centara civilnih inicijativa, otkrio je kako su rezultati istraživanja i nesrazmjer u odnosima prihoda i dugovanja posljedica “jednog većeg spleta nepravilnosti” koje se odvijaju u radu javnih preduzeća.

“Mi smo uradii jedno opsežno istraživanje o poslovanju javnih preduzeća, koje se odnosi na period od 2010. do 2019. godine. Rezultati su pokazali probleme u četiri ključne oblasti u poslovanju: nepostojanje transparentnosti, odgovornosti i kontrole rada, kao i problem politizacije”, otkrio je Kamenjaković.

“Ključni problemi su nepostojanje odgovornosti i kontrole, a dodatno na sve to utječe i sama politizacija, tj. djelovanje službenika javnih preduzeća radi ostvarivanja stranačkih interesa, a ne u interesu građana”, dodao je.

S obzirom na činjenicu da je istraživanje obuhvatilo sva javna preduzeća iz oba entiteta, tačnije njih 550, mogli su se utvrditi najveći dužnici.

Fokus istraživanja bio je na preduzećima iz Federacije, gdje se jednim od najvećih dužnika pokazala Elektroprivreda, uzevši u obzir sva zavisna društva. U Kantonu Sarajevo javno preduzeće s najvećim iznosom dugovanja je GRAS.

Kada je riječ o prijedlozima rješavanja ovakve situacije, iz CCI-ja smatraju da je potrebno uraditi nekoliko koraka.

“Kreirali smo preporuke koje se odnose na četiri ključne oblasti i pokušali smo u saradnji s predstavnicima zakonodavne vlasti RS-a, kao i Parlamentom i Skupštinom Kantona Sarajevo, kreirati takve preporuke koje je moguće implementirati što prije, kako bi javna preduzeća poslovala u korist građana”, kazao je Kamenjaković.

Najčešće posljedice trenutnog stanja su loše javne usluge za građane, kao i zapošljavanje po stranačkoj liniji.

“Stav CCI-ja je jasan, neophodno je poštivati zakone, a zakon o javnim preduzećima jasno kaže da funkcije direktora i nadzornih odbora ne mogu obnašati oni koji imaju funkcije u političkim strankama”, naglasio je Kamenjaković.

Također, kazao je kako je istraživanje obuhvatilo i pojavu duplih funkcija, gdje postoji znatan broj slučajeva da direktori javnih preduzeća dolaze iz stranke koja je trenutno na vlasti.

Iz Centra su kazali i da su imali poteškoća pri prikupljanju podataka te da je tek 40 posto preduzeća dostavilo svoje podatke.

“Skupština KS već je podnijela inicijativu za kreiranje jedinstvenog registra javnih preduzeća i obavezu proaktivnog objavljivanja podataka o poslovanju”, otkrio je Kamenjaković.

Najnovije

Radnici Boksita u Milićima imaju dvije opcije: Vakcinacija ili otkaz

Rajko Dukić, predsjednik Boksita, izdao je instrukciju, odnosno naredbu radnicima te kompanije iz Milića da sa vakcinišu. U suprotnom,...