Danas se obilježava Međunarodni dan djece

Preporučujemo

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djece. Raznim obilježavanjima nastoji se osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva.

Na ovaj dan neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječjih prava, prava o kojima se počelo govoriti još 1925. godine u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta, a koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta 1989. godine. Tokom godina, provedba Konvencije o pravima djeteta doprinijela je unaprjeđenju života djece cijeloga svijeta.

Tako je na globalnom nivou došlo do smanjenja smrtnosti djece u dobi ispod pet godina za više od 50%, broj pothranjene djece se prepolovio te su se uslovi života poboljšali u odnosu na vrijeme donošenje Konvencije.

Ipak, i dalje velik broj djece nema mogućnosti potpunog uživanja u djetinjstvu i ostvarenja svih prava. Velik broj djece živi u uvjetima siromaštva, bez dostupne mogućnosti školovanje, posebno u slabije razvijenim zemljama. Uslijed postojanja socioekonomskih razlika, nastaju i razlike i u fizičkom i mentalnom zdravlju djece.

Prema podacima iz posljednjeg popisa stanovništva, u BiH živi skoro 620.000 djece (u dobi od 0 do 18 godina), što je 18% ukupnog stanovništva, a adolescenti (10-19 godina) čine 11%, dok mladi od 10 do 24 godine čine 19% posto.

Najnovije

Mehmedović otkrio da li će napustiti SDA pa poručio: Bakir ne bi imao šanse sa ozbiljnim protukandidatom

Prije sedam dana Šemsudin Mehmedović je podnio prijavu o kandidaturi za predsjednika SDA koji je biran na 8. Kongresu...