Dekanesa Čavaljuga mora vratiti prof. Gavrankapetanovića na posao

Preporučujemo

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu prihvatanjem prigovora prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića protiv Rješenja dekana Medicinskog fakulteta o prestanku ugovora o radu, automatski je poništio rješenje koje je potpisala dekanesa Semra Čavaljuga.

U tački tri Rješenja koje je UO UNSA donio sa šest glasova za i tri protiv na vanrednoj sjednici 7. septembra, navodi se da je Medicinski fakultet UNSA obavezan u skladu sa zakonom uspostaviti radno-pravni status sa prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem.

U obrazloženju UO UNSA navodi se dalje da je „Rješenje dekanese nezakonito zbog nepravilne primjene materijalnog prava, odnosno pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.“

Ono što posebno treba napomenuti je da je izborom u zvanje redovnog profesora sa Gavrankapetanovićem morao biti zaključen ugovor na neodređeno vrijeme. Advokatica Maida Galijatović u ranijoj izjavi medijima je kazala je niko ne zna koliko je takvih ugovora.

Medicinski fakultet, kao i svaki drugi poslodavac, nakon stupanja na snagu Zakona o radu iz 2016. godine, imao je obavezu da u tom smislu uskladi sve ugovore o radu.

Prof. Gavrankapetanović je u prvoj svojoj reakciji nakon što je saznao za odluku UO UNSA da je prihvatio njegov prigovor za agenciju Patria kazao da se „pravna bitka nastavlja za sve obespravljene, za moje kolege koje toliko mogu prenijeti studentima“.

Najnovije

Šta američki State Department kaže o terorizmu u Bosni i Hercegovini

State Department, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, objavilo je izvjetšaj o terorizmu u svijetu za 2022. godinu. U...