- Advertisement -

Demobilisani borci u općini predaju zahtjeve za naknadu ustanovljenu novim zakonom

Preporučujemo

Početkom ovog mjeseca stupio je na snagu federalni Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim posebne kategorije demobilisanih boraca ostvaruju pravo na novčanu naknadu, a zahtjeve predaju u svojim matičnim općinama.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanim borcima obezbijedila 50 miliona KM. Kako pojašnjavaju u nadležnoj Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad, pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti demobilisani borci sa navršenih 57 godina života, pod uslovom da su bili pripadnici Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci i da su prijavljeni kao nezaposlena lica kod nadležne Službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Također moraju imati prebivalište na teritoriji BiH, te ostvarivati mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u FBiH za mjesec decembar prošle godine. Zakon definiše da ovu naknadu mogu ostvariti i demobilisani borci sa navršenih 65 godina, a propisano je da naknada za jedan mjesec učešća u Oružanim snagama iznosi pet KM, dok bi prosječna mjesečna naknada bila oko 200 KM.

„Dosad nam je zahtjeve predalo 50-ak boraca iz Starog Grada, a nakon što završimo obradu šaljemo ih u Ministarstvo za boračka pitanja FBiH koje i vrši isplatu“, kazali su u Službi.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

Parlament BiH danas o budžetu i izbornom zakonu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebao da razmatra principe Prijedloga zakona o budžetu...