Dom zdravlja Stari Grad: Izgrađeno devet novih prostorija, lift, čekaonica i nova stolarija

Preporučujemo

Općina Stari Grad pokrenula je krajem marta ove godine projekat potpune rekonstrukcije objekta Doma zdravlja Stari Grad, sagrađenog ’60-ih godina, u ulici Alajbegovića br.1.

Općina je odlučila finansirati ove radove iznosom od oko 1,9 miliona KM, jer Dom zdravlja svojim kapacitetom nije zadovoljavao potrebe stanovnika, usljed povećanja obima zdravstvenih usluga na prostoru Starog Grada.

Prema informacijama sa terena, od početka rekonstrukcije urađeno je mnogo toga, pa je dosad objekat dobio nove prostorije na sjevernom i južnom krilu, postavljena je nova stolarija, izgrađen je lift i čekaonica pored njega, terasa, te koridori koji povezuju sve prostorije.

“Naše opredjeljenje je da građanima omogućimo kvalitetne uslove života u Starom Gradu, a na prvom mjestu to je pravo na adekvatnu medicinsku uslugu i zdravstvenu zaštitu. Iz tog razloga, odlučili smo uložiti sredstva u sanaciju ovog objekta, izgraditi nove prostorije i omogućiti građanima bolju uslugu,” kazao je načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.

Projektom je predviđeno da se sjeverno i južno krilo nadograde tako da se cijeli kompleks dovede u jednu ravan. Kako smo se uvjerili na licu mjesta, to je i urađeno, čime je Dom zdravlja dobio devet novih prostorija i terasu. Po prvi put u objektu je sagrađen lift i koridori koji povezuju prostorije i odjeljenja. Do sada su pacijenti i uposlenici do drugog dijela objekta dolazili silaskom do prizemlja, a zatim bi drugim stepeništem išli do potrebne etaže.

Novosagrađeni lift dosta će olakšati ovu komunikaciju, naročito invalidnim licima. Važno je istaći da je na cijelom objektu izvršena zamjena vodovodnih i kanalizacionih instalacija, a trenutno se rade i elektroinstalacije, te hidroizolacija u podrumskim prostorijama.

Trenutno na objektu rade pripremne radove na krovu za postavljanje lima, dok u unutrašnjem dijelu skidaju vinas pločice i staru keramiku, te postavljaju novu u toaletima.
Radovi na postavljanju nove fasade ovih dana se nisu mogli izvoditi i to zbog vremenskih uslova.

Pored svih navedenih radova, na ovom objektu će se uraditi i zatvaranje natkrivenog dijela prizemlja, dogradnja požarnih čeličnih stepenica, sanacija podrumske etaže, zamjena sanitarnih uređaja i opreme i izgradnja kotlovnice.

Najnovije

Danas počinje prodaja ulaznica za 28. SFF

Danas u 10 sati u Glavnom Box Officeu (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24) počinje prodaja ulaznica za filmove...