Drljača sa sastao sa predstavnicima MMF-a

Preporučujemo

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača razgovarao je danas u prostorijama ovog ministarstva u Sarajevu s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o reformi penzionog sektora kao i aktivnostima u oblasti koja je uređena Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom.

Drljača je istakao da je u oblasti penzionog sektora donesen novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju čija se primjena u praksi redovito prati. Također, istaknuto je da je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO po prvi puta donio odluku o redovitom usklađivanju penzija u akontativnom iznosu od 3,5 posto.

- -

U vezi s invalidskom zaštitom ukazano je na veliku razliku u iznosima koje mogu ostvariti neratni invalidi u odnosu na civilne žrtve rata i ratne vojne invalide, što na određeni način predstavlja diskriminaciju i problem na kojem Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predano radi kako bi bio otklonjen.

U vezi s ovim predloženo je donošenje jedinstvenoga pravilnika o postupku medicinskoga vještačenja i jedinstvenoj listi invaliditeta, a oba akta nalaze u proceduri usvajanja. Također, izrađen je i Prednacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom, čime se iz zakonodavstva Federacije BiH namjerava otkloniti diskriminacija u ovoj oblasti.

Predstavnici MMF-a upoznati su da je, nakon usvajanja Zakona o jedinstvenom registru korisnika naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, donesen i Pravilnik o uspostavi jedinstvenoga registra, a u suradnji sa Svjetskom bankom i uz njenu finansijsku podršku izrađen projektni zadatak za raspisivanje javnoga tendera za izbor opreme i softverskog rješenja za jedinstveni registar, nakon čega će uslijediti i njegova uspostava, saopćeno je iz Federalnog ministartsva rada i socijalne politike.

Najnovije

Dodik podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH koji ne priznaje, ali je povukao nakon prozivki

Predsjednik Republike Srpske i najjače političke partije u tom entitetu Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uputio je Ustavnom sudu...