Duže radno vrijeme ugostiteljskih objekata u vrijeme SFF

Preporučujemo

Odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Centar Sarajevo propisano je, između ostalog, da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata (uključujući ljetne bašte ispred ugostiteljskih objekata, kao i slobodnostojeće otvorene bašte) do 24 sata. Ovom odlukom je također propisano da ugostiteljski objekti mogu, izuzetno, raditi i nakon 24 sata, kao što je to u vrijeme trajanja određenih manifestacija.

Tako je kao i prethodnih godina, u vrijeme Sarajevo Film Festivala, koji se ove godine održava od 16. do 23. augusta, omogućen duži rad ugostiteljskih objekata od propisanog, kako bi se izašlo u susret zahtjevima za bogatijom turističkom ponudom.

- -

Ukoliko se vlasnik ugostiteljskog objekta odluči da u periodu održavanja 25. Sarajevo Film Festivala radi i nakon 24 sata, prema odredbama pomenute odluke, dužan je  pismeno obavijestiti Drugu policijsku upravu – Policijsku stanicu Centar, a za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim i stambeno-poslovnim objektima treba obavijestiti i predstavnika etažnih vlasnika stanova. Obavijest treba obavezno da sadrži razloge zbog kojih se produžava radno vrijeme.

Iz Službe za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj Općine Centar podsjećaju da nepostupanjem u skladu sa Odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Centar ugostitelj čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna.

U skladu sa Odlukom o prekršajima protiv javnog reda i mira („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 38/07, 23/09 i 49/14) emitovanje muzike uživo ili upotreba uređaja za reprodukciju muzike je dozvoljeno u periodu od 1. aprila do 1. novembra tekuće godine u ugostiteljskim objektima kako slijedi:

-u stambenim i stambeno poslovnim zgradama uključujući i baštu ispred ugostiteljskog objekta kao i u slobodnostojećim otvorenim baštama od 7 do 23 sata,

-u poslovnim zgradama i drugim poslovnim objektima u zatvorenom prostoru od 6 do 24 sata, a u baštama tih ugostiteljskih objekata od 7 do 23 sata.

Nepostupanjem u skladu sa navedenim čini se prekršaj utvrđen pomenutom Odlukom za koji je propisana novčana kazna.

Posebno ističemo da je korištenje akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima dozvoljeno samo ukoliko posjeduju elektronski regulator (ograničavač nivoa zvuka), reguliran na dozvoljeni nivo buke i stručno mišljenje pravnog lica ovlaštenog za mjerenje buke. Navedene obaveze utvrđene su Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 23/16).

Najnovije

Miličević: Dodik je nekada SDS klevetao OHR-u, a danas kleveće opoziciju Vladimiru Putinu

Predsjednik SDS Milan Miličević komentarisao je sastanaka predsjednika RS-a Milorada Dodika sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. "Dodik je prevazišao sam...