Epidemiološke mjere u FBiH produžene za 14 dana

preporučujemo

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je produžila postojeće epidemiološke mjere za još 14 dana, a što je bio prijedlog entitetskog Kriznog štaba.

Ranije su iz Kriznog štaba naveli podatke entitetskog Zavoda za javno zdravstvo koji pokazuju da sedmodnevna incidenca iznosi 6,9 slučajeva na 100.000 stanovnika. Iako je incidenca, kako su naveli, i dalje niska, zabilježen je blagi porast broja zaraženih i smrtnih slučajeva u odnosu na prethodnu sedmicu, a u padu je ukupan broj hospitaliziranih pacijenata.

Iz Zavoda su istakli da rizik i dalje predstavlja povećan broj ulazaka turista i dijaspore u zemlju tokom ljeta te odlasci državljana Bosne i Hercegovine u druge zemlje na godišnje odmore.

“Imajući u vidu epidemiološku situaciju, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva danas je održao sjednicu, na kojoj je predloženo produženje epidemioloških mjera za narednih 14 dana”, ukazali su.

U novoj naredbi, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila, predložene su i dodatne odredbe koje su jučer dogovorene na 11. sastanku Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije protiv koronavirusa, kojem su prisustvovali direktori zavoda za javno zdravstvo te kantonalni ministri zdravstva.

Kako su naglasili, u prijedlogu nove naredbe je navedeno da se, osim postojećih prioritetnih grupa, počne s vakcinacijom radnika u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja.

Nakon toga, zavodi za javno zdravstvo kantona, kako su saopćili, dužni su početi pozivanje i ostalog stanovništva na vakcinaciju, a prema raspoloživim količinama vakcina.

Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i kantonalne zdravstvene ustanove, dužni su osigurati pomoć za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom, i to najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe vakcinacije.

Dužni su i otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na nivou općina, zatim formirati mobilne timove za imunizaciju, posebno ugroženih grupa stanovništva (osobe koje zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u centre za imunizaciju, migranti, Romi i dr.), kao i stanovništva koje je udaljeno od vakcinalnih punktova.

Također, dužni su vakcinaciju obavljati svih sedam dana u sedmici u razdoblju od 8 do 20 sati, a po potrebi i duže, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima. Prijedlog nove naredbe upućen je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje, saopćili su iz entitetskog Kriznog štaba.

Najnovije

Radnici Boksita u Milićima imaju dvije opcije: Vakcinacija ili otkaz

Rajko Dukić, predsjednik Boksita, izdao je instrukciju, odnosno naredbu radnicima te kompanije iz Milića da sa vakcinišu. U suprotnom,...