Federacija BiH dobila budžet težak 6,7 milijardi KM, sretni penzioneri i HDZ BiH

Preporučujemo

Amandmane koje su delegati Doma naroda Parlamenta FBiH podnijeli na budžet Federacije Vlada FBiH je odbacila.

Delegati Sandra Imširović i i Mladen Lonić odustali su od svojih amandmana. Amandmani Kluba Bošnjaka su odbačeni. Na kraju je usvojeno svih 50 amandmana iz Predstavničkog doma FBiH, koje su predložili zastupnici stranaka osmorke i HDZ BiH.

Dom naroda je usvojio budžet Federacije BiH u iznosu 6,7 milijardi KM. Za budžet je glasalo 69 delegata, odnosno svi prisutni.

Usvajanjem budžeta osigurano je povećanje penzija i normalno finansijsko funkcionisanje Federacije BiH.

Budžet inače nakon usvajanja u oba parlamentarna doma stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu FBiH.

Uz budžet je usvojen i prateći Zakon o izvršenju budžeta.

Također, delegati su izglasali Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune), izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I.) (druge izmjene i dopune) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022.godinu (druge izmjene i dopune), kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2023. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2023. godinu, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu.

Podršku je dobio i Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2023. godinu.

Najnovije

Turska započela raspoređivanje specijalaca na Kosovu

Tursko Ministarstvo odbrane saopćilo je danas da je počelo sa raspoređivanjem specijalaca na Kosovu. "Nakon dešavanja na Kosovu, bataljon komandosa...