Razlog za ovo je što Federalno ministrastvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH do sada nisu imali detaljne informacije o uvjetima skladištenja, čuvanja, distribucije i primjene ovih vakcina, a saglasno uvjetima proizvođača.

Federalno ministarstvo zdravstva podsjeća da je 251. sjednici Vlade FBiH održanoj 14. januara prihvaćen Plan vakcinacije protiv COVID-19 u FBiH kojim je predviđeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo zdravstva opredijeljeni da vakcina protiv COVID-19 koja će se primjenjivati u FBiH mora biti registrirana od Evropske agencije (EMA).

- -

Jednim od zaključaka Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti, zaduženi su da kod promijenjene epidemiološke situacije, odnosno novih naučnih saznanja u vezi s vakcinom protiv COVID-19, kao i promjene drugih uslova od kojih zavisi provođenje vakcinacije protiv COVID-19, revidiraju Plan vakcinacije.

– Federacija BiH se opredjelila za nabavku vakcina kroz COVAX mehanizam i EU mehanizam, međutim, činjenica je da kroz ova dva mehanizma još nije počela isporuka naručenih vakcina. Iz tih razloga je 21. januara održan je sastanak s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, kojem su prisustvovali premijeri entiteta, ministri zdravstva entiteta, ministrica civilnih poslova BiH, kao i direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Glavna tema sastanka bila je nabavka vakcina protiv COVID-19. Naime, zbog kašnjenja isporuke prvih vakcina kroz sistem COVAX-a, BiH se odlučila na pokretanje direktne nabavke vakcina od Pfizera,kao i proizvođača vakcina iz Rusije i NR Kine – navodi se u saopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U saopćenju se dodaje da su zbog promjenjenih okolnosti pripremljene su i izmjene i dopune Plana vakcinacije protiv COVID-19 u FBiH.