Federalnoj upravi policije prijavljen Zavod za javno zdravstvo FBiH zbog skrivanja informacija o COVIDU

Preporučujemo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dostavio je prijavu Federalnoj upravi policije protiv odgovornih lica u Zavodu za javno zdravstvo FBiH zbog povrede prava na pristup informacijama u vezi sa procesom vakcinacije protiv Covid-19. Bosanska stranka je prošle godine u avgustu dostavila zahtjev za odgovore na dvadeset pitanja po pitanju poštivanja propisa i sigurnosti vakcina protiv Covid-19, međutim Zavod za javno zdravstvo FBiH nije odgovorio te je upućena žalba Instituciji Ombudsmena BiH.

Ombudsmeni BiH su Preporukom zatražili izjašnjenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a zatim i su dostavili urgenciju Ministarstvu zdravstva FBiH koje je upozorilo Zavod da su obavezni sarađivati sa Institucijom Ombudsmena BiH i hitno dostaviti odgovor. Zavod je upozorenja ignorisao te su Ombudsmeni BiH odlučili, citiramo: „Izdavanjem Preporuke i Urgencije višem organu povodom Preporuke Ombudsmena iscrpljene su sve mogućnosti koje Ombudsmen BiH ima u postupanju po pojedinačnim žalbama građana, a izdata Preporuka smatra se neispoštovanom“, završen citat.

- -

Zavod za javno zdravstvo FBiH, kao autor i saučesnik odluka koje su od strane Ustavnog suda BiH označene kao ozbiljno kršenje ljudskih prava u tzv. epidemiološkim mjerama, sakrio je od građana bitne informacije za zdravlje, te je dostavljena prijava Federalnoj upravi policije protiv odgovornih lica u cilju provođenja istrage kako bi se svi koji su provodili torturu nad građanima, bez obzira na vremenski protok – krivično procesuirali, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS–a i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH

Najnovije

Masakr u Daruvaru: Ubica ispitan i prevezen na nepoznatu lokaciju

Krešimir Pahoki, koji se sumnjiči za masakr u Daruvaru, ispitan je jutros i predan u pritvorski nadzor, dok je...