Godišnjica Univerziteta u Sarajevu: Promovirano 11 profesora emiritusa

Preporučujemo

Obilježavanje 74. godišnjice Univerziteta u Sarajevu počelo je svečanom sjednicom Senata i promocijom profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu.

Obilježavanje će se nastaviti svečanim promocijama diplomanata, magistranata i doktora nauka, promocijom Monografije umjetnina Rektorata Univerziteta u Sarajevu, promocijom izdanja Orijentalnog instituta, svečanošću obilježavanja šezdeset godina Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te izložbama i koncertima naših umjetničkih akademija.

- -

Počasno zvanje profesor emeritus dodjeljuje se penzionisanim redovnim profesorima Univerziteta u Sarajevu koji su kroz duži vremenski period kontinuirano doprinosili unapređivanju i razvoju naučnoistraživačkog odnosno umjetničkoistraživačkog rada, razvoju i napretku Univerziteta i fakulteta/akademija, te nastavnog procesa na Univerzitetu, te stekli međunarodnu reputaciju.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj rekao je da se profesorska profesija sve više tretira u društvu nekorektno.

Smatra da se u društvu izgradio imidž da nam obrazovanje nije važno toliko koliko su neke druge djelatnosti, da nam nauka nije toliko važna koliko su neke druge djelatnosti, da za to ne treba izdvajati toliko novca koliko za nauku i visoko obrazovanje, a onda se postavi opravdano pitanje: “Kakvo društvo imamo ako su nam nastavnici loši?”.

“Univerzitet u Sarajevu, kao najveći i najstariji Univerzitet, posvećuje ozbiljnu pažnju svom akademskom osoblju, što kroz u novije vrijeme nagrađivanjem za postignuća u nauci, nagrade po osnovu ukupnih postignuća koje naše akademsko osoblje postiže dobija Univerzitet u Sarajevu i društvo u cjelini, jer na temelju rezultata koje postiže naše akademsko osoblje, Univerzitet se svake godine bolje vidi i prestižnije liste ga citiraju”, pojasnio je Škrijelj.

- -

Naveo je da danas promovišu 11 profesora emiritusa, ljudi koji su svoj radni vijek u cijelosti poklonili Univerzitetu u Sarajevu i koji su dali veliki doprinos u obrazovanju velikog broja stručnjaka u Bosni i Hercegovini.

Škrijelj je na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu promovisao sljedeće profesore: Aida Habul, penzionisana redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta, Azra Hadžiahmetović, penzionisana redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta, Zlatko Lagumdžija, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta, Željko Šain, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta, Orhan Bajrektarević, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta islamskih nauka, Rešid Hafizović, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta islamskih nauka, Enes Karić, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta islamskih nauka, Davorka Završnik, penzionisana redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta, Nijaz Ibrulj, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta, Abdulah Gagić, penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta i Emina Rešidbegović, penzionisana redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta.

“Značaj ovih ljudi jeste u tome što su nesebično davali svoj doprinos. To je jedna vrsta priznanja sa kojom oni imaju neke mogućnosti da i dalje pomažu Univerzitetu u Sarajevu”, dodao je Škrijelj.

Počasno zvanje profesor emeritus dobila je i Azra Hadžiahmetović.

“Mislim da je jako važno pojedinačno, za svakoga ko se opredijeli za ovakvu vrstu poziva, da investira u sebe, neovisno od ambijenta, nekada bude stimulativan, a nekada manje stimulativan ambijent. Nekada su ljudi preopterećeni operativnim stvarima, gube puno vremena u nastavnom procesu, manje vremena imaju za sopstveno unapređenje. Moja generacija prolazile su i kroz vremena kada je bilo poprilično demotivirajuće raditi na Univerzitetu s obzirom na vrlo male plate i ogromne obaveze”, pojasnila je Hadžiahmetović.

Davorka Završnik kazala je da se vremena mijenjaju.

“Radila sam i dala svoj doprinos u obrazovanju studenata, njihovoj edukaciji na najbolji mogući način. Smatra da sam iza sebe ostavila nastavnike koji će isto tako nastaviti da educiraju i učestvuju u profiliranju što boljeg kadra. Ovo je jedan svečani čin i izuzetna mi je čast da je Univerzitet prepoznao moj rad”, dodala je Završnik.

Najnovije

Efendić oštro poručio: Okerić koji u životu nikada ništa nije napravio, ničim izazvan, pokušava obezvrijediti moj rad u općini Novi Grad

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić oglasio se na društvenim mrežama...