Gradsko vijeće je usvojilo ovu tačku dnevnog reda, te će se kasnije i izjasniti o tome, nakon čega će biti poznato da li će 9. novembar biti dan sjećanja.