HDZ (ne)može očekivati podršku EU za svoj prijedlog izmjena Izbornog zakona u BiH

Preporučujemo

Nakon što je Patria objavila HDZ ov prijedlog Izmjena Izbornog zakona kojim se BiH i dalje dijeli i ignorišu presude Međunarodnog suda u Strazburu tražili smo stav Delegacije EU u BiH.

U svom dopisu Delegacija je izbjegla odgovoriti da li je tačno da su u februaru ove godine primili HDZ-ov prijedlog, niti su se konkretno referirali na odredbe koje bi BiH mogle gurnuti u još dublje etničke podjele. Iz EU jedino su jasni da očekuju reforme.

- -

–    U BiH je potrebna sveobuhvatna reforma kako bi se ustavni i zakonodavni okvir zemlje uskladio sa pravnom stečevinom Evropske unije i evropskim standardima. 2021. godina u kojoj se ne održavaju izbori pruža jedinstvenu priliku Bosni i Hercegovini da napreduje s ovim reformama koje su jasno utvrđene u 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, navodi se u odgovorima iz delegacije EU u BiH..

Delegaciji EU u BiH se zamjera što je davala podršku razgovorima nacionalnih stranaka mimo zvaničnih državnih institucija. To je očigledno ohrabrilo HDZ da traži formiranje nacionalnih izbornih jedinica iz kojih bi se birao isključivo član predsjedništva iz većinskog naroda. To je suprotno svim presudama Međunarodnog suda u Strazburu na čemu EU ipak insistira.

–    Demokratske norme i evropski standardi trajni su parametri za uspjeh bilo kojih razgovora koji se tiču ustavne i izborne reforme, uključujući potrebu da se osigura jednakost i nediskriminacija svih građana u BiH bez obzira na njihovu etničku pripadnost ili prebivalište, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, navodi se u odgovoru iz Delegacije EU u BiH.

Iz Delegacije EU su pozvali vlasti BiH da što prije završe proces formiranja Interresorne radne grupe, koja će imati zadatak da sačini nacrt relevantnih amandmana na Izborni zakon i Ustav BiH. Nadalje, EU je više puta naglasila da je transparentan i inkluzivan proces od suštinske je važnosti za uspjeh svih ozbiljnijih reformskih napora.

- -

–     To je moguće samo ako svi politički i institucionalni akteri, zajedno sa organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i širom javnošću, budu u značajnoj mjeri uključeni u konstruktivni dijalog koji je potreban kako bi BiH krenula naprijed na svojem odabranom putu ka EU, odgovoreno je Patriji.

Ako se Delegacija EU u BiH bude iskreno držala ovog principa onda bi trebalo biti završeno sa dogovorima van institucija BiH, a što je predstavnicima međunarodne zajednice direktno zamjerio i član Predsjedništva BiH Željko Komšić. U odgovorima Patriji istaknuto je i da je stav EU baziran na Mišljenju Evropske komisije i nedvosmislenoj opredijeljenosti teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, i nije predmet pregovora.“

Najnovije

Efendić odgovorio na prozivke na Facebooku, pa kritikovao Vladu KS: Ta ekipa nije ni za šta osim parade

Novinarka Rubina Čengić jutros je na društvenoj mreži Facebook problematizirala probleme s kojima se susreću stanovnici Dobrinje 3 kada...