Higijenski neispravna voda u Svrakama

Preporučujemo

Obavještavaju se građani koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda „Svrake“ da ta voda, prema novim nalazima zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, nije ispravna za piće.

Prilikom redovne mjesečne analize vode, 13.08.2019.godine Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnog vodovoda „Svrake“ u svrhu redovne analize ispravnosti vode koja se koristi za vodosnabdjevanje stanovnika naselja Svrake. Tom prilikom je utvrđeno je voda iz lokalonog vodovoda „Svrake“ ne odgovara sanitarno-higijenskim uslovima.

Dana 20.08.2019. godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo putem telefax-a stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode iz lokalnog vodovoda „Svrake“.

Obzirom da mikrobiološka analiza vode na predmetnom lokalnom vodovodu NE ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode (“Sl. glasnik BiH” broj 40/10, 30/12, 62/17) molimo Odbor za upravljanje i gazdovanje lokalnim vodovodom „Svrake“ kao i sve korisnike ove vrste vodosnabdijevanja, da ozbiljno svatite situaciju u kojoj se trenutno nalaze i da je potrebno poduzeti sve neophodne mjere za dovođenje vode u sanitarno-higijensko stanje.

Voda nije podesna ni za piće ni za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kome se hrana priprema i distribuira

Nakon preduzimanja neophodnih mjera Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će ponoviti mikrobiološku analizu za lokalni vodovod „Svrake“.

Mole se svi korisnici koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda „Svrake“ da istu ne koriste za bilo koji vid upotrebe.

Najnovije

Uprkos zabrani, u Beogradu održan skup podrške Palestini

I pored toga što je današnji skup podrške Palestini u Beogradu zabranjen, grupa od oko 200 građana ipak okupila...