Hitna sjednica: Vlada FBiH imenovala predstavnike za skupštine preduzeća

Preporučujemo

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 116. hitnoj sjednici koja je održana u Sarajevu, dala ovlaštenje svojim predstavnicima za zastupanje na skupštinama više privrednih društava.

Tako je Darko Pranjić ovlašten da zastupa Vladu FBiH na skupštinama privrednih društava „BH – Gas” d.o.o. Sarajevo i “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, Amir Halilčević na Skupštini privrednog društva RMU „Banovići” d.d. Banovići, a Halko Balavac na Skupštini dioničara privrednog društva Energopetrol d.d. – Sarajevo.

Marinko Bošnjak je ovlašten da zastupa Vladu FBiH na Skupštini dioničara privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, Jasmina Pašić na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Fahrudin Smailagić na Skupštini privrednog društva UNIS „GINEX” d.d. Goražde i Jakub Mušinbegović na Skupštini dioničara privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.

Najnovije

Pripadnici OS BiH kod Olova tragaju za nestalim muškarcem

Na osnovu Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine i u skladu sa odobrenim i propisanim procedurama za angažovanje Oružanih snaga...