Ilidža: Isplaćeno za 192 porodilje jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta

Preporučujemo

Općina Ilidža je isplatila za 192 porodilje jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta. Za te namjene iz budžeta je izdvojeno 38.400,00 KM. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 200 KM priznat će se za svako novorođeno dijete, ukoliko bar jedan od roditelja ima prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Ilidža duže od godinu dana, a i za porodilje koje imaju status raseljenog lica i boravak na području ove općine.

Za  juli mjesec putem Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica bit će isplaćena naknada za porodilje iz radnog odnosa za njih 337, što iznosi 139.067,00KM .

- -

Za  porodilje koje su evidenciji Zavoda za zapošljavanje i to njih 285 bit će isplaćena također naknada, što iznosi  58.279,00KM

Putem ove Službe 373 djece do 15 godina  je ostvarilo zdravstvenu zaštitu, 80 raseljenih lica , 62 korisnika civilnih žrtava rata, 289 lica koja imaju više od 65 godina i 229 osoba koje su u stanju socijalne potrebe.

Za mjesec juli bit će isplaćeno za 1408 porodica dječiji dodatak putem ove Službe. Od toga 2073 djeteta ostvarila su “obični” dječiji dodatak u iznosu 44,10 KM,a 697 djece uvećani dječiji dodatak u iznosu od 66,19KM.

 Svi korisnici dječijeg dodatka dužni su od 01. septembra do 31.oktobara 2019. godine obnoviti dokumentaciju kako bi nastavili ostvarivati pravno na dječiji dodatak.

Najnovije

Evropska unija odobrila da se dobit od zamrznutih ruskih milijardi pošalje u Ukrajinu

Evropska unija je u utorak odobrila plan da se Ukrajini preda dobit ostvarena zamrznutom imovinom ruske centralne banke. Češki ministar...