Institut za mjeriteljstvo BiH o ukidanju “pomijeranja sata”

Preporučujemo

Evropska komisija predložila je zemljama članicama uredbu koja predviđa prekid prakse pomjeranja sata u ljetnom i zimskom periodu, a tim povodom na upit N1 odgovorili su iz Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Iz institucije je navedeno BiH ostvarju elektronsku bazu državnih etalona, a Institut realizuje osnovnu jedinicu za vrijeme i učestvuje u proračunu univerzalnog koordiniranog vremena (UTC), kojeg uspostavlja i održava Međunarodni biro za mjere i tegove u Parizu (BIPM).

- -

“Svaka od zemalja koja učestvuje u proračunu univerzalnog koordiniranog vremena predstavlja nacionalnu vremensku skalu i zvanično vrijeme u toj zemlji”, navodi se u odgovoru Instituta za mjeriteljstvo BiH za N1.

“Institut za mjeriteljstvo BiH je pripremio prijedlog Zakona o zvaničnom vremenu u BiH i u proceduri je pribavljanje mišljenja relevantnih institucija nakon čega će kompletiran materijal biti upućen Vijeću ministara BIH. Ovim prijedlogom Zakona se definiše zvanično vrijeme u Bosni i Hercegovini, upotreba zvaničnog vremena, način računanja vremena i mjerenje vremena u komercijalne svrhe”, navodi se u odgovoru na upit N1.

“Kada je u pitanju odluka EU o ukidanju i računanju ljetnog i zimskog vremena, BiH će slijediti pozitivne zakonske odredbe EU te će i ovaj Zakon biti usklađen sa tim odredbama”, poručuju.

Podsjećamo, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je prijedlog za ukidanje pomjeranja sata, prema kojem bi zemlje članice EU od 2019. godine prestale sa praksom ljetnog i zimskog računanja vremena, odnosno prešle na jedano vrijeme tokom cijele godine. Zemlje članice imaju rok do aprila 2019. godine da odaberu trajni izbor za računanje vremena, odnosno da li će to biti ljetni ili zimski.

- -

One zemlje koje odaberu ljetno računanje vremena poljednje obavezno pomjeranje sata je 31. marta 2019. godine, dok će one zemlje koje trajno pređu na zimsko računanje vremena, to posljenji put učiniti 27. oktobra 2019. godine.

Da bi ovaj prijelog prošao potrebna je zvanična potvrda Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta.

Najnovije

Izdate preporuke poslodavcima: Savjetuje se prekid rada na otvorenom između 12 i 17 sati

Uz toplotni val koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, bilježi se značajan porast intervencija. Građanima je savjetovano da izbjegavaju aktivnosti...