- Advertisement -

Izgradnja saobraćajnice Hum brdo

Preporučujemo

Na području MZ „Pofalići II“ u toku je privremena sanacija neasfaltirane saobraćajnice Hum brdo. Cilj sanacije je obezbjeđenje nesmetanog saobraćaja vozila i pješaka za stanovništvo koje živi na ovom području.

Sredstva za ove namjene osigurana su po osnovu Ugovora o ”Održavanju cesta po prioritetima MZ” u iznosu oko 550.000 KM. Izvođač radova je firma Sarajevoputevi.

Ovim radovima na lokalitetu Pofalići – Bušće prethodila je sanacija jednog od većih klizišta na području Općine Novo Sarajevo (K1 i K2). Vrijednost ovih radova je 390.000 KM, od čega je općina izdvojila 250.000 KM i UNDP BiH 140.000 KM.

Na ovom lokalitetu sanirano je i treće klizište K9 u vrijednosti oko 42.000 KM, a urađena je i projektna dokumentacija za sanaciju i četvrtog klizišta K4.

Sanacijom klizišta Bušće koja se realizira kontinuirano u skladu sa finansijskim sredstvima otvara se mogućnost za izvođenje radova za izgradnju saobraćajnice Pofalići–Bušće.

Radove na izgradnji saobraćajnice Hum brdo obišao je općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicama.

- Advertisement -
- Advertisement -

Najnovije

U Londonu večera u čast kulture i kulinarske baštine BiH

U Londonu je u utorak upriličena večera u čast kulture i kulinarske baštine Bosne i Hercegovine, a radi se...