Izvještaj FUCZ -Otklanjanje posljedica poplave u Tešnju

Preporučujemo

U Općini Tešanj su u skladu s utvrđenom dinamikom i definisanim mjerama, u subotu i nedjelju, provođene mjere asanacije i otklanjanja posljedica poplave.

U izvještaju Operativnog centra Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) se navode zahvaćena područja u kojima je nastala značajna materijalna šteta i gdje su poduzimane značajne mjere sanacije, a to su područja Jelaha, Jelah Polja, Mračaja, Potočana, Novih Miljanovaca, Miljanovaca, Lončara, Piljužića, Bobara, Kaloševića, Mrkotića i Oraš Planja.

- -

Sanirana su brojna oštećenja infrastrukture na putevima na ovom području.

Na putu Ćepeklija u MZ Piljužići bio je podignut asfalt u dužini oko 250 metara zbog začepljenih odvodnih cijevi, te oštećena bankina, što je sanirano. Na sanaciji oštećenog puta prema Kominu bila je angažovana firma Trans-kop d.o.o.  a sanirani su i oštećeni putne propusti i kanali na putu Piljužići-Miljanovci uz angažovanje firme Dobojputevi dd.

U mjestu Bobare na glavnom putu pročepljeni su putni propusti, oćišćeni nanosi na putu, a radilo se i na popravci oštećenih bankina u dužini oko 200 m, te kolovoza. U mjestu Drinčići su također bile oštećene bankine i makadamski putevi, a na sanaciji je radila firma „KM gradnja“.

Na sanaciji oštećenja puta Pelte i pook Grga u MZ-e Mrkotić angažovano je preduzeće „Neri gradnja“, dovezeno je 100 m3 nasipa i sanirano. U Miljanovcima je sanirana putna infrastrukture i obezbjeđena prohodnost na više putnih pravaca, a  izvođač je bila „KM-gradnja“.

- -

Završen je put Škola-Palučak i klizište Ahmići, a za ove sanacije odveženo je i ugrađeno više od 250 m3 posipnog materijala.

Na području MZ-e Jelah, u Mračaju, angažovana je firma „Trans-kop“ doo, a radili su na obezbjeđenju prohodnosti puteva, raskrsnice kod mosta u Mračaju, i na drugim lokacijama na području Jelaha.

Firme „Dobojputevi“ d.d. i „Rial-šped“ doo, radile su po nalogu kantonalne, odnosno federalne direkcije cesta na otklanjanju oštećenja i obezbjeđenju prohodnosti regionalne i magistralne ceste.

U Oraš Planjama (Mahalbašići kod Princesa) završena je sanacija putne infrastrukture, a JP „Rad“ d.d. angažovao je svoju mašinu na sanaciji putne infrastrukture u MZ-e Novi Miljanovci i završena su tri putna pravca.

Što se tiče vodosnabdijevanja u MZ-e Jelah od šest bunara, četiri nisu bila u funkciji zbog zamućenosti vode i loših parametara. Pojedine zone bile su bez vode do izbistravanja, te stavljanja u funkciju svih bunara, što je postignuto u subotu navečer.

PVJ i Službe zaštite od požara ispumpavale su vodu sa zemljanih površina oko i iz samih objekata.

U izvještaju Operativnog centra FUCZ se dodaje da je pet ekipa (sa pet pumpi) pumpalo vodu iz 16 objekata, da su dvije ekipe vršile  pranje osam objekata, te da su tri ekipe (sa tri 3 pumpe) ispumpale 21 bunar. Jedna cisterna vode dostavljena je u MZ-e Piljužiće radi pranja objekata.

Evidentirano je šest klizišta. Primljen je 21 zahtjev za dezinfekciju objekata, šest zahtjeva za ispumpavanje vode iz objekta i 26 zahtjeva za ispumpavanjem bunara.

Od Higijensko-epidemiološke službe, a po naredbi Općinskog štaba CZ provedena je dezinfekcija u 15 objekata (pet poslovnih, osam stambenih, džamija Palučak, društveni dom).

Najnovije

Francuska odbila zahtjeve ruskih novinara za akreditacijom, iz Kremlja poručili da je to neprihvatljivo

  Kremlj je u ponedjeljak objavio da je odluka Francuske o tome da odbije akreditovati neke ruske novinare za ovogodišnje...