Kadeti na čekanju: Nema Odbora ni odluka po žalbama, šta će biti s konkursom u GP BiH

preporučujemo

Epilog konkursne procedure prijema kadeta u Graničnu policiju BiH još uvijek nije poznat nakon što je 20. septembra objavljena lista kandidata, a nezadovoljni kandidati imali su mogućnost podnošenja žalbe Odboru za policijskih službenika u roku od osam dana.

Upravo tu se krije problem, jer Odbor ne postoji od maja ove godine kada je ranijem sazivu istekao četverogodišnji mandat.

Prijedlog o imenovanju sedam članova Odbora, na sjednici Vijeća ministara BiH 23. juna nije ni razmatran jer je predlagač povukao prijedlog na Odboru za unutrašnju politiku Vijeća ministara BiH na doradu.

Prijedlog više nije ni stavljen na sjednicu Vijeća ministara BiH, a krajem jula nastupila je i blokada rada institucija BiH, te je ovaj Odbor na čekanju. Zbog nepostojanja Odbora dolazi do zastarijevanja disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika koji su počinili ozbiljne propuste, a sada će u pitanje doći i dalja konkursna procedura za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH.

Ono što bi moglo predstavljati problem su i različite ili suprotstavljene odredbe Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i Zakona o policijskim službenicima BiH.

U članu 9. Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH propisano je da Odbor za žalbe policijskih službenika odlučuje o žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, osim žalbe na odluku o suspenziji, o kojoj odlučuje u roku od tri dana.

“Žalbe podnesene Odboru za žalbe policijskih službenika odgađaju izvršenje odluke policijskog tijela, osim žalbe na odluku o suspenziji. Odluke Odbora za žalbe policijskih službenika su konačne i moraju se izvršiti bez odgađanja, s tim da mogu biti predmet sudskog preispitivanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, a dostavljaju se podnosiocu žalbe i policijskom tijelu u roku od osam dana od dana donošenja”, navodi se.

S druge strane u Zakonu o policijskim službenicima BiH u članu 53. precizira se:

“(3) Tek kada Odbor za žalbe policijskih službenika odluči o svim podnesenim žalbama, rukovodilac će odobriti konačnu listu svih kandidata nominovanih za zapošljavanje.

(4) Komisija za izbor objavljuje na oglasnoj tabli policijskog organa konačnu listu svih kandidata nominovanih za zapošljavanje”, navodi se u zakonu.

Dakle, jednim zakonom je propisano da se odluka po žalbi donosi u roku od 30 dana, a drugim zakonom proces žalbe nije uslovljen vremenskom odrednicom ali jeste daljnja procedura koja se ne može provoditi bez odluke Odbora pa se postavlja pitanje šta uraditi u slučaju konkursa u GP BiH.

Riječ je o vrlo delikatnoj situaciji gdje se konkursom tražilo 150 kadeta (125 policajaca i 25 mlađih inspektora), a predsjednik Komisije za prijem kadeta Rejhan Raković uhapšen je 24. septembra nakon što je lista objavljena. Kod njega je pronađena veća količina novca, a u toku je istraga Tužilaštva BiH u odnosu na trojicu osumnjičenih zbog kaznenih djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanja dara i drugih oblika koristi i protuzakonitog posredovanja, koja se odnose na koruptivna ponašanja i aktivnosti prilikom konkursa za prijem uposlenika u Graničnu policiju BiH..

Direktor GP BiH Zoran Galić donio je odluku o suspenziji i razrješenju Rakovića sa čela Komisije za prijem kadeta, ali za sada nije poznato kako će se okončati konkursna procedura.

Nakon hapšenja Rakovića i drugih, pojavili su se zahtjevi za poništavanjem konkursa, a bilo je i prijedloga da se ponovi procedura testiranja prijavljenih kandidata.

Neki od kandidata koji su nakon hapšenja posumnjali da su oštećeni na ovom konkursu i da je riječ o korupciji uputili su prijave Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i Eriku Larsonu, savjetniku Ureda iz Ambasade SAD u BiH, piše Patria.

Najnovije

Vukanović: Zašto ne uhapsite Đokića, držite ga kao psa na lancu

Poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović obratio se na današnjoj sjednici NSRS te upitao ministra unutrašnjih poslova...