Kako je Ministarstvo obrazovanja FBiH raspodijelilo 575.000 KM, jesu li podnosioci zahtjeva ispunili kriterije?

Preporučujemo

Federalni revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i za 2022. godinu imali su, između ostalog, zamjerke kod raspodjele više od pola miliona KM prikupljenih od igara na sreću. Naveli su i kako Ministarstvo nije smjelo ponovo dati novac univerzitetima u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću jer za transfer u 2021. godini nisu dostavili izvještaje o utrošku.

Podjela novca na osnovu posebnih kriterija koji nisu mjerljivi
Revizori su ukazali i na način evidentiranja radnog vremena.

- -

– Revizijom smo utvrdili da je raspodjela prikupljenih sredstava od igara na sreću u 2022. godini izvršena primjenom kriterija koji su općeniti i nisu mjerljivi, zbog čega je dodjela sredstava podložna subjektivnoj procjeni članova komisije za ocjenu pristiglih zahtjeva. Također, propisana dokumentacija koju dostavljaju podnosioci zahtjeva ne potvrđuje ispunjenost propisanih kriterija – naveli su federalni revizori i dodali:

– S obzirom na to da je raspodjela prikupljenih sredstava od igara na sreću za projekte “Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja”i “Učešće u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki” u iznosu od 575.085 KM izvršena najvećim dijelom na osnovu posebnih kriterija koji nisu mjerljivi i za koje nije definirana dokumentacija, odnosno dokaz o njihovom ispunjavanju, nije osigurano efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu sa Zakonu o budžetima u FBiH.
Ukazali su i na transfer prema četiri univerziteta koji je blizu 200.000 KM.
– Članom 57. Zakona o budžetima u FBiH je predviđeno da korisnici transfera koji nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava nemaju pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini. Ministarstvo je, i pored činjenice da Univerzitet u Sarajevu (33.017 KM), u Tuzli (33.170 KM), u Bihaću (33.333 KM) i u Zenici (33.307 KM) nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku Transfera za finansiranje bolonjskog procesa iz 2021. godine, njima dodijelilo sredstva ovoga transfera u ukupnom iznosu od 199.421 KM, u identičnim iznosima i za 2022. godinu – navode federalni revizori.
Za odvojeni život, troškove smještaja, izdvojeno 11.303 KM
Osvrnuli su se i na evidencije prisustva na poslu.
– Utvrdili smo da je kod svih uposlenika obuhvaćenih uzorkom radno vrijeme od 8.00 do 16.30 sa pauzom od 11.00 do 11.30 sati. S obzirom na to da je kod svih uposlenika iskazano identično vrijeme početka i kraja radnog vremena, kao i vrijeme korištenja pauze, ne možemo potvrditi vjerodostojnost sačinjenih evidencija o provedenom vremenu na radnom mjestu, odnosno da je uspostavljena evidencija o radnom vremenu u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažiranim na radu. O navedenoj neusklađenosti data je preporuka u Pismu menadžmentu za 2022. godinu, po kojoj nije postupljeno – navodi se u revizorskom izvještaju.
U Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u 2022. godini za plaće i naknade zaposlenih izdvojeno je 1,2 miliona KM, tačnije 1.281.331 KM.
Od toga za topli obrok (84.638 KM), jednokratnu pomoć (38.880 KM), otpremnine zbog odlaska u penziju (23.313 KM), regres za godišnji odmor (20.709 KM), za prijevoz sa posla i na posao (19.521 KM), za pomoć u slučaju teže invalidnosti (6.712 KM). Zatim, za odvojeni život, troškove smještaja i prijevoza korisnicima odvojenog života izdvojeno je 11.303 KM.

Najnovije

Bećirović i Komšić se sastali s Gutteresom: Izgradnja budućnosti mira zahtijeva suočavanje s prošlošću

Predsjedavajući Denis Bećirović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić razgovarali su s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antóniom Gutteresom dan...