Kasumović podnio krivičnu prijavu protiv Federalnog ministarstva finansija

Preporučujemo

Kabinet gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića dostavio je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo prijavu krivičnog djela protiv odgovornih lica u Federalnom ministarstvu finansija.

“Naime, Grad Zenica je u  postupku pribavljanja relevantnih informacija o postupanju ovlaštenih lica Federalnog ministarstva finansija došao do saznanja da nisu poduzete potrebne pravne radnje u drugostepenim postupcima rješavanja o žalbama pravnih lica koja se bave pružanjem usluga igara na sreću.

Ministarstvo finansija FBiH kao drugostepeni organ duže vrijeme ne poštuje propisane rokove za rješavanje po žalbama, čime se nanosi direktna šteta Budžetu Grada Zenica, s obzirom da je riječ o izvornim budžetskim prihodima Grada Zenica.

Podsjećamo, Gradsko vijeće Zenica je na svojoj sjednici održanoj 28. decembra 2016. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunlnim taksama Grada Zenica. Porezna uprava FBiH – Kantonalni ured Zenica, Porezna ispostava Zenica je u skladu sa tom Odlukom, postupajući u okviru svojih ovlaštenja, sačinila i podnijela porezne prijave komunalne takse u ime poreznih obveznika pravnim licima koja se bave pružanjem usluga igara na sreću, a koji nisu podnijeli prijave i koji prijave nisu podnijeli u propisanim iznosima. Na ove prijave porezni obveznici su podnijeli žalbe koje su dostavljene Federalnom ministarstvu finansija kao drugostepenom organu na postupanje. Iako je prema odredbi člana 76. stav 3. Zakona o poreznoj upravi FBiH rok za rješavanje po žalbi je 30 dana Federalno ministarstvo finansija nije u zakonskom roku riješilo ni jednu žalbu.

Postupanje Ministarstva finansija FBiH za posljedicu ima neostvarivanje budžetskih prihoda Grada Zenica. Unatoč urgencijama Grada, odgovorna lica u Federalnom ministarstvu finansija svojim nepostupanjem u ovim predmetima nastavljaju krišiti zakonske odredbe, zbog čega Grad Zenica trpi štetne posljedice. Iz tih razloga, danas je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo prijavljeno krivično djelo protiv odgovornih lica u navedenom Ministarstvu”, saopćeno je iz Gradske uprave Grada Zenice.

Najnovije

Hrvatska firma Scout započela pljenidbu: Oružane snage BiH ostaju bez haubica, VBR-ova, minobacača, pušaka i više od deset miliona metaka ..

Tri VBR-a, 138 jurišnih minobacača 60 milimetara, milion i 700 hiljada komada metaka 12,7 mm, 3,7 miliona metka 7,62...