Kinezima koncesija za izgradnju autoputa Banja Luka–Prijedor

Preporučujemo

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na radno-konsultativnoj sjednici u Banjoj Luci, Rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor.

Privrednom društvu China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd of Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd dodjeljuje se koncesija za izgradnju autoputa Banjaluka – Prijedor i daje saglasnost na prijedlog Ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka – Prijedor).Koncesija se dodjeljuje se na period od 33 godine, uključujući i period izgradnje.

- -

Koncesionar se obavezuje na uredno plaćanje koncesione naknade, koja se sastoji od jednokratne naknade – 1,5 % od vrijednosti investicije što iznosi 4.466.600 eura i godišnje naknade – 5% od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti, odnosno od iznosa prikupljene putarine, a u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Podsjećamo, kompanija Shandong je podnijela vladi bh. entiteta Republika Srpska 11. decembra 2017. godine, ponudu za započinjanje postupka dodjele koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor, prenosi N1.

Samom podnošenju ponude prethodilo je više dokumenata koje su Vlada RS i Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske” Banja Luka potpisali sa kineskim ponuđačem. Radna grupa zadužena za pregovore usaglasila je sa kineskim partnerom sva važna pitanja, a projektovanje autoputa treba da bude u skladu sa pravilima struke, propisima koji uređuju oblast drumskog saobraćaja, smjernicama i normama na snazi u Republici Srpskoj.

Autoput Banja Luka – Prijedor će biti dužine oko 42 km, profila sa po dvije saobraćajne trake po smjeru, razdijelnim ostrvom i zaustavnim trakama. Prema podacima generalnog projekta očekuje se da će na predmetnoj dionici biti izgrađeno sedam tunela i 35 mostova, sa tri planirane petlje i infrastrukturom za zatvoreni sistem naplate putarine sa tri stanice za naplatu, kao i sistemom za upravljanje i kontrolu bezbjednosti saobraćaja.

- -

Uslužni prateći sadržaji (Objekti namijenjeni za snabdijevanje vozila, vozača i putnika) nisu predmet koncesije.

Sistem naplate putarina i sistem za upravljanje i kontrolu bezbjednosti saobraćaja autoputa moraju biti kompatibilni sa sistemima koji se trenutno koriste od strane Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka na autoputu Gradiška – Banja Luka i autoputu Banja Luka – Doboj.

Koncesionar (društvo registrovano u Republici Srpskoj i osnovano od strane Šandonga) će projektovati, izgraditi, upravljati, održavati i finansirati izgradnju autoputa Banjaluka – Prijedor, te tokom perioda upravljanja i održavanja Republika Srpska će plaćati koncesionaru godišnju naknadu za raspoloživost autoputa.

Vrijednost investicije (projektovanje i izgradnja) je projektovana na iznos od 297 miliona evra. Konačni kapitalni trošak po kilometru je sedam miliona evra i on se nalazi na donjem pragu srednjeg obima u poređenju sa sličnim projektima u Evropi.

Najnovije

Bećirović uoči puta za New York: Istina i presude se ne mogu sakriti

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član Željko Komšić sutra putuju u New York. Tamo će u četvrtak...