KJKP Rad kažnjen sa 50.000 KM jer je proizvoljno naplaćivalo odvoz otpada privrednom subjektu

Preporučujemo

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine u aprilu ove godine donijelo je rješenje kojim se KJKP Rad kažnjava sa 50.000 KM jer je zloupotrijebilo dominantan položaj iz člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji, kojim se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada na području Kantona Sarajevo, a na štetu privrednog subjekta Penny Plus.

KJKP Rad je od 2016. godine do danas propustilo da usvoji novi Cjenovnik za koji je potrebna saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, koji bi sadržavao diferencirane cijene usluga za privredu, zavisno od vrste djelatnosti koja se obavlja u zgradama i prostorijama, što je bio u obavezi u skladu sa članom 57. st. (5) i (6) u vezi sa stavom (2) Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, te je na taj način uslovilo privredni subjekt “Penny Plus” d.o.o. Sarajevo, da prihvati obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma.

Kako se navodi u Rješenju Konkurencijskog vijeća KJKP Rad je samovoljno odredio visinu cijene usluge, a koju je Penny vratio na reklamaciju i tražio obrazloženje utvrđivanja visine cijene usluge odvoženja kućnog otpada. U rješenju nije navedeno koliki račun je ispostavljen Pennyu jer predstavlja poslovnu tajnu.

KJKP “RAD” je isti račun ponovo dostavio pod prijetnjom prinudne naplate.

„Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je privredni subjekt “RAD” odbijanjem da usvoji novi Cjenovnik uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo koji bi sadržavao diferencirane cijene zavisno od vrste djelatnosti koja se obavlja u zgradama i prostorijama, što je i bio obavezan u skladu sa članom 57. st. (5) i (6) Zakona o komunalnoj čistoći, uslovio privredni subjekt “Penny” da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma, jer je istom nametao da plaća cijenu koja je predviđena za grupu zanatskih i uslužnih djelatnosti u koju spadaju časovničarske, frizerske, obućarske radnje i butici, a djelatnost za koju je registrovan Podnosilac zahtjeva nije ni predvidio u važećem Cjenovniku iz 1995. godine. Na taj način je zloupotrijebio svoj dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona“, navodi se u rješenju Konkurencijskog vijeća.

Najnovije

Bliži se kraj egzodusu, ko je pobjegao, pobjegao je? “Nakon referenduma Kremlj ide korak dalje”

Ruski nezavisni portal Meduza, koji djeluje iz inostranstva, javlja da ruske vlasti planiraju zatvoriti granice za muškarce u dobi...