Komšić: Nasilje nad ženama i djevojčicama ne smije biti problem pojedinca

preporučujemo

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić otvorio je  Treći regionalni forum za sprečavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, održanog u online formatu. Zvanično BiH je domaćin ovog događaja a Komšićev govor prenosimo u cijelosti.

– Drago mi je da je Bosna i H.ercegovina domaćin ovog značajnog događaja koji organizuje UN WOMAN, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Evropskom unijom i Vijećem Evrope.

Naša zemlja je kontinuirano posvećena aktivizmu protiv nasilja na rodnoj osnovi i u proteklom periodu je ostvarila značajan napredak u sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, te u postizanju ciljeva ravnopravnosti spolova. Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatiju kao Istanbulska konvencija.

Od tada pa do danas Agencija za ravnopravnost spolova naše zemlje kontinuirano radi na njenoj uspješnoj provedbi, te je organizovala i Prvu regionalnu konferenciju Vijeća Evrope inicirajući regionalnu saradnju za što uspješniju razmjenu iskustava i dobrih praksi.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova, 2019. godine uspostavilo Odbor za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u našoj zemlji, čiji je zadatak da prati, analizira i izvještava Vijeće ministara o stanju u vezi sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici.

Pored svih izazova sa kojima se susrećemo u Bosni i Hercegovini, kada je riječ o ovoj konvenciji, preduzet je niz reformi s ciljem usklađivanja zakonodavnog i instuticionalnog okvira s ciljem efikasne borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, što nam je i obaveza koju smo preuzeli ratifikacijom pomenute konvencije.

Preduzeti su značajni napori na osiguravanju općih usluga zaštite i podrške za žrtve nasilja, a relevantni zakoni i podzakonski akti se kontinuirano usklađuju sa standardima Istanbulske konvencije.

Pročitajte:  Željko Komšić potvrdio da je zaražen koronavirusom

Saradnja Bosne i Hercegovine sa UN WOMАN otvorila je put ka sistemskom rješavanju pitanja rodno zasnovanog nasilja.

Kontinuirana podrška koju nam pruža od velikog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i za nastavak dobre prakse i saradnje zemalja regije, te doprinos očuvanju mira i dobrih partnerskih odnosa.

Mnogo je još posla pred nama, ali uvjeren sam da ćemo zajedno uspjeti.

Od izuzetne je važnosti govoriti o ovoj temi s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima nad ženama u našem društvu.

Kao što sam već jednom kazao, nasilje nad ženama i djevojčicama nije i ne smije biti problem pojedinca.

Svi mi smo dužni prepoznati karakteristike i oblike nasilja u našem okruženju, te promptno djelovati kako ne bi došlo do kobnih posljedica.

Predrasude sa kojima se susreće bosanskohercegovačko društvo, a vjerujem, i dosta drugih društava u regiji, ne smiju biti prepreka za dalji napredak i usklađivanje naših zakona i praksi sa međunarodnim standardima.

Pokreti kao što su „Nisam tražila/nisi sama“ nam ukazuju na to da u našim društvima nasilje nad ženama i dalje prolazi neopaženo i nekažnjeno.

Vrijeme je da reagujemo! Svi zajedno trebamo se zalagati za jednakost svih naših građanki i građana kroz afirmaciju vrijednosti demokratskog društva.

Zato je ovaj vid razmjene i regionalne saradnje dobar primjer kako da ukažemo na sve izazove sa kojima se suočavamo, da pokažemo dobre primjere prevazilaženja tih izazova i učimo jedni od drugih.

Uvjeren sam da će održavanje ovog regionalnog foruma doprinijeti još većoj motivaciji, novim saznanjima i partnerstvima u borbi protiv nasilja i diskriminacije nad ženama i djevojčicama u našoj regiji – rekao je Komšić.

Najnovije

HADŽIDEDIĆ O IZBORNOJ REFORMI: Udruženi zločinački poduhvat s ciljem rušenja BiH

Razgovori o izbornoj reformi, uz posredovanje međunarodnih, predstavnika nastavljeni su danas. Sastanak članova kolegija Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta...