Konstituisano Općinsko vijeće u Novom Gradu u Sarajevu: Za predsjedavajućeg izabran Tajib Delalić

18

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je danas konstituirajuću sjednicu, na kojoj je verifikacijom mandata novoizabranih vijećnika i davanjem svečane izjave kostituisano Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo za mandatni period 2020-2024. godina, sa 31 vijećnikom.

Na sjednici je izabrano i novo rukovodstvo Općinskog vijeća. Natpolovičnom većinom glasova vijećnika Tajib Delalić (SDA) izabran je za predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Nezir Hadžić (SDA), Drago Jurić (USD), Mirza Memišević (DF) i samostalni vijećnik Mehmed Karkelja.

Delalić je završio Ekonomski fakultet u Sarajevu 1985. godine. Gotovo cijeli njegov radni vijek vezan je za Općinu Novi Grad. Bio je odbornik u Skupštini Opštine nakon prvih demokratskih izbora od 1991. do 1996. godine. Od tada do 1997. godine obnašao je funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo. Zajedno sa herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata, rahmetli Safetom Hadžićem, Ramizom Salčinom, i drugima, a na poziciji pomoćnika načelnika zadržao se 23 godine, i u vrijeme kada su se mijenjali općinski načelnici.

Osim Delalića kandidati za funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća bili su i Ajša Saračević (SDP) i Mirza Selimbegović (NiP). Tajib Delalić osvojio je 16 glasova, Ajša Saračević 15 glasova, dok je Mirza Selimbegović ostao bez ijednog glasa.

Nakon preuzimanja funkcije predsjedavajućeg, Delalić je čestitao vijećnicima na osvojenim mandatima i zaželio im uspješan rad zajedno sa načelnikom Općine, u interesu i za dobrobit svih građana općine, istakavši da će se u narednom četverogodišnjem mandatu zalagati za donošenje odluka koje će doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Na ovoj sjednici je izabrana i Komisija za izbor i imenovanje. Predsjednica Komisije je Edina Gabela, a njen zamjenik Mirza Memišević, dok su za članove izabrani Adnan Gušo, Bajro Biber, Drago Jurić i Azem Cviko.

Usvojena Odluka o privremenom finansiranju Općine za period januar-mart

Održana je i vanredna sjednica Općinskog vijeća, na kojoj je usvojena Odluka o privremenom finansiranju Općine Novi Grad Sarajevo za period januar – mart tekuće godine. Za ovu Odluku nisu glasali vijećnici NIP-a, Naše stranke, SDP-a, te samostalni vijećnik Fahrudin Tinjak. Odmah na početku sjednice, vijećnici NIP-a demonstrativno su napustili sjednicu, a pridružili su im se i koalicioni partneri. Međutim, Odluka je donesena sa 17 glasova za.