Koordinacija sindikata: Forto priznao greške, došao nespreman i ponovo nije ponudio povećanje osnovice

preporučujemo

Na osnovu pisanog poziva premijera Kantona Sarajevo, Edina Forte upućenog predsjedniku koordinacije šest sindikata, Faruku Bešliću, predsjedniku Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – KO KS 01.12.2021. godine održan je sastanak koji je trajao sat vremena.

Sastanku su, pored premijera i predsjednika koordinacije, prisustvovali: Saudin Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora SSOOiO FBiH – KO KS, Sadik Ećo, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo, Elvis Zornić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Višnja Ljubljankić, predsjednica sarajevske kantonalne koordinacije Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Amir Zahirović i Jasmin Velagić, predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu te Davor Čičić, ministar finansija, Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave, Naida Hota-Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja, Ivana Prvulović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Samir Avdić, ministar kulture i sporta, Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova i Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Na početku sastanka prisutnima se obratio premijer KS, Edin Forto, koji je, između ostalog, predložio da se dogovore termini održavanja narednih sastanaka i da tek od danas počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici za isplatu plata i da treba da se usaglasi vremenski okvir za pregovore te predložio da se pregovori okončaju do 21.12.2021. godine. Ponovio je da je jasan stav Vlade da su razgovori o povećanju plata radnicima neophodni, s obzirom na značajan porast troškova života.

Ministrica Softić Kadenić je govorila o zakonskim procedurama i zakonskim rokovima oko utvrđivanja nacrta budžeta i naglasila da su tek 29.10.2021. godine dobili instrukcije za izradu nacrta budžeta sa federalnog nivoa, da je opredjeljenje Vlade da pregovora sa sindikatima i da smatra da vlada nije zakasnila sa pregovorima. Naglasila je da Vlada, ukoliko se postigne dogovor sa sindikatima, zakonski može intervenisati u prijedlogu budžeta KS za 2022. godinu.

Pročitajte:  Sindikat o najavi ministrice: Izborna je godina, bit će konkursa na neodređeno

Ministar Čičić je upitao predstavnike sindikata da li znaju šta se dešava sa pregovorima oko osnovice na federalnom nivou.
Predsjednica Ljubijankić je dala informaciju da se na federalnom nivou na kojem je osnovica 330 KM, ne traži povećanje osnovice, već povećanje boda sa 1 na 1,1 te da pregovori nisu završeni.
Predsjednik Bešlić je pojasnio da koordinacija nije dobila zapisnik sa sastanka od 09.11.2021. godine i oštro kritikovao odnos službenika u kabinetu premijera i prekinut je od strane premijera Forte koji je burno reagovao i uslijedila je rasprava visokim tonovima koja je prijetila prekidom pregovora. Premijer je rekao da nema zapisnika sa prošlog sastanka i naglasio da tek danas zvanično počinju pregovori.

U nastavku su predsjednici sindikata uzeli učešće u diskusiji i svi redom naglašavali da očekuju prijedlog povećanja osnovice na ovom sastanku. Naglašeno je da je Vlada iznosila neistine o zahtjevu koordinacije sindikata u smislu iznosu od 145 pa 115 miliona, kao i po pitanju iznosa potrebnog za zahtjev Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede za 10% da je neistina da je potrebno 20 miliona KM na što je ministar finansija rekao da se taj iznos odnosi na sva kantonalna preduzeća i da je greška u saopštenju Vlade. Predstavnici sindikata su obrazložili i naglasili da su iznosi o prosječnim platama po sektorima netačni.

Premijer Forto je pred kraj sastanka naglasio da on lično preuzima odgovornost oko pogrešnih i netačnih informacija koje su objavljivane i da se to više neće dešavati.
Predsjednik koordinacije je bio izričit i tražio da se na sljedećem sastanku, koji je dogovoren za srijedu, 08.12.2021. godine u 13:30 sati dogovori osnovica i da se ne razvlači sa sastancima naglašavajući i predlažući da se se pregovori održavaju svaki dan jer će sindikati krenuti sa realizacijom štrajka na što je premijer rekao da je legitimno pravo sindikata na štrajk, da Vlada ne može brže raditi i da će na sljedećem sastanku doći spremna sa prijedlogom za povećanje osnovice za 2022. godinu.
Nakon održanog sastanka se može zaključiti da je koordinacija sindikata ponovila zahtjev za povećanje osnovice u 2022. godini na 400 KM, da današnji pregovori između sindikata i Vlade nisu bili uspješni jer Vlada ponovo nije ponudila nikakvo povećanje osnovice, da je Vlada (ne)namjerno došla na pregovore nespremna i predložila da se dogovorimo da ćemo se dogovarati.

Pročitajte:  Vijeće roditelja KS održalo tematsku sjednicu pod nazivom: "Deset godina eksterne mature – slavimo jubilej ili očekujemo propast"

Nastavak, intenzitet i vrste zajedničkih aktivnosti šest sindikata za povećanje osnovice, posebno onih radikalnih poput protesta i štrajkova, zavise od zajedničkog dogovora predsjednika svih šest sindikata, odluka tih sindikata i raspoloženja članstva svih šest sindikata da podrže proteste i štrajkove.

Najnovije

Lapsus Dodikovog savjetnika ili nešto drugo? “BiH nije zemlja Bošnjaka”

Savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević kazao je danas za BHRT kako je -bitno da se u...