Koordinacija sindikata poslala zahtjev v.d. premijeru, Dariji Softić Kadenić, za nastavak pregovora sa Vladom KS

Preporučujemo

Koordinacija sindikata je u petak, 27.1.2023. godine imala sastanak na kojem je odlučeno da se v.d. premijera i ministrici za pravdu i upravu Kantona Sarajevo, Dariji Softić Kadenić, uputi zahtjev za nastavak pregovora čije je otvaranje Koordinacija sindikata tražila svojim dopisom od 26.12.2022. godine a odbijanje Vlade Kantona Sarajevo je tada rezultiralo donošenjem Odluke o organizaciji i realizaciji štrajka upozorenja i generalnog štrajka, saopšteno je iz sindikata.

Koordinacija sindikata je pozdravila usvajanje inicijative Kluba SDP BiH u Skupštini Kantona Sarajevo, koja je sa 28 glasova ZA usvojena na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.1.2023. godine a što Vladu Kantona Sarajevo obavezuje da „nastavi socijalni dijalog sa sindikatima o načinu povećanja primanja radnika koji ta primanja ostvaruju u Budžetu Kantona Sarajevo u 2023. godini“.

Koordinacija sindikata smatra da je neophodno da se u dobroj vjeri pregovori između Vlade Kantona Sarajevo i Koordinacije sindikata odmah nastave, intenziviraju i uspješno okončaju prije održavanja štrajka upozorenja koji je prvobitno bio zakazan za 23.1.2023. godine pa prolongiran za 22.2.2023. godine.

U zahtjevu koji je 27.1.2023. godine Koordinacija sindikata dostavila v.d. premijeru i ministrici za pravdu i upravu Kantona Sarajevo, Dariji Softić Kadenić, upućena je čestitka na izboru i imenovanju na funkciju v.d. premijera Kantona Sarajevo, naglašeno je očekivanje da će v.d. premijera u što kraćem roku Koordinaciji sindikata dostaviti pisani poziv na pregovore i izražena je nada da će se sporazumno kroz socijalni dijalog u dobroj vjeri pregovori uspješno završiti i svim radnicima omogućiti veće plate u 2023. godini.

Koordinacija sindikata još jednom ponovila svoj jasan stav od 26.12.2022. godine prema kojem se:

a) odbija jednostrana odluka o povećanju boda (sa 1.00 na 1.05 kako je to utvrđeno prijedlogom Vlade u nacrtu Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu o kojem će se Skupština Kantona Sarajevo izjašnjavati 8. februara 2023. godine i o kojem će se voditi i javna rasprava u trajanju od 20 dana);

b) tražimo povećanje plata svim radnicima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, visokoškolskim i ustanovama kulture, nauke i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva u 2023. godini u netto iznosu od 120,00 km počev od 01.01.2023. godine.

Najnovije

FBI uhapsio pripadnicu jedinice Zulfikar, optužena da je tokom rata u BiH mučila Srbe

Državljanka SAD-a iz Bosne i Hercegovine uhapšena je jučer u Morgantownu u Zapadnoj Virginiji pod optužbom da je lagala...