Ministar Halebić: Univerzitet u Sarajevu prelazi na trezorsko poslovanje od 01. januara 2019. godine

Preporučujemo

Planiranje izrade Dokumenta okvirnog budžeta – DOB-a za period 2019-2021 bio je povod današnjeg sastanka ministra finansija Kantona Sarajevo Jasmina Halebića i prorektora za finansije Željka Šaina sa predstavnicima službi za finansije organizacionih jedinica univerziteta, koji je održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

“Zakon o visokom obrazovanju je donesen u 2017. godine i slijedi njegova primjena u dijelu trezorskog poslovanja, zbog čega smo i organizovali ovaj sastanak sa vama koji ste ključna karika u kreiranju i provođenju finansijske podrške svakoj od orgaizacionih jedinica u ukupnom sistemu visokog obrazovanja”, istakao je ministar Halebić.

- -

Pojasnio je kako je proces budžetiranja veoma detaljan proces u Kantonu koji se realizuje u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH. To je sistemski zakon koji po vertikali vrijedi u cijeloj FBiH, na svim nivoima vlasti, s kojim se svi moraju uskladiti, a u njemu su definisani rokovi za određene aktivnosti, o kojima je bilo riječi tokom današnjeg sastanka.

“Iako smo na početku 2018. godine, kada se još uvijek izrađuje godišnji obračun za prethodnu godinu, počele su i određene aktivnosti za pripremu budžeta na kojima ćemo raditi zajedno kako bismo spremno dočekali 2019. godinu, jer s tom godinom planiramo da UNSA u potpunosti pređe na trezorsko poslovanje”, najavio je ministar Halebić.

Po njegovim riječima, pred svim akterima ovog procesa je nekoliko izazova. Akademska godina se ne podudara sa finansijskom što zahtijeva zajedničku koordinaciju, a uz Zakon o visokom obrazovanju potrebno je donijeti i niz normativnih akata i to, prije svega, Statut Univerziteta i izmjenu uredbe o vlastitim prihodima, kao i pravilnik o kriterijima za raspodjelu budžetskih sredstava između organizacionih jedinica Univerziteta.

“Naše strateško opredjeljenje je da vlastiti prihodi koje UNSA ostvari, ostanu na Univerzitetu“, potcrtao je ministar Halebić.

- -

“Ovogodišnji Budžet Kantona Sarajevo iznosi 769 miliona KM, a sa razgraničenim prihodima iz prethodne godine koji neće biti potrošeni, ukupan iznos budžeta za 2018. godinu je oko 830 miliona, i to bez prihoda koje ostvaruju organizacione jedinice Univerziteta. Oko trećine ukupnih budžetskih sredstava pripada Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, od čega je 38 posto namijenjeno sektoru osnovnog obrazovanja, a Univerzitetu oko 30 posto. Potom, po visini izdvajanja sredstava, slijedi sektor srednjeg obrazovanja, pa onda Javna ustanova ‘Djeca Sarajeva“, informisao je prisutne ministar Halebić. Integracija obrazovanja podrazumijeva i finansijsku integraciju svih budžetskih korisnika. Obrazovanje je, kako je naglasio ministar Halebić, izazov svakog društva i u općem interesu građana u KS je da ono bude što bolje i kvalitetnije organizovano.

Bilo je riječi i o domaćim i međunarodnim projektima Univerziteta te je rečeno kako će i ovo pitanje biti riješeno tokom ove godine, kako bi se spremno prešlo na trezorsko poslovanje. Predloženo rješenje će biti u duhu stvaranja motivacije za rad na domaćim i međunarodnim projektima.

Svi su se složili da trenutna međunarodna pozicija Sarajevskog univerziteta, a koji se prema posljednjim podacima webometrics-a nalazi na 2039. mjestu, ni za koga nije prihvatljiva, te da UNSA ima potencijal za bolji uspjeh.

Najnovije

Masovni protesti na ulicama Tel Aviva: Traži se ostavka Benjamina Netanyahua

Na ulicama Tel Aviva su danas nastavljeni protesti protiv premijera Izraela Benjamina Netanyahua i ostatka vlade koju predvodi. Već sedmicama...