Monitoring polena u zraku: Rast temperatura pogoduje produkciji alergenih polena

Preporučujemo

Rast temperature vazduha tokom mjeseca aprila doveo je do naglog cvjetanja velikog broja drvenastih biljaka a time i povećanja koncentracija alergenih polena. Monitoringom, koji se u Kantonu Sarajevo vrši putem mjernih stanica “Pofalići” i “Stari Grad”,  izuzetno visoke koncentracije polena bilježe se u periodu od 06. aprila. U zraku dominira polen drveća breze, graba, jasena, topole, bora, tise i kleke koji su jaki alergeni i izazivaju veliki broj polenskih alergija.

S obzirom na trend povećanja temperature vazduha, očekuje se povećanje polena ovih alergenih biljaka sve do kraja tekućeg mjeseca kada će, prema hidrometeorološkim najavama uslijediti padavine a time i smanjenje koncentracija polena i pojave intenzivnih polenskih alergija.

To je navedeno u izvještaju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS koje osigurava vršenje monitoringa polena u zraku putem Centra za ekologiju i prirodne resurse “Akademik Sulejman Redžić” Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Budući da je ovo period cvjetanja velikog broja drvenastih biljnih vrsta, preporučuje se osobama koje su alergične na polen drveća da tokom ranog proljeća što više vremena provode u visokoplaninskom području, iznad granica šume, kao i da se u slučaju većih problema obrate ljekaru.

Izvještaji o koncentracijama polena u Kantonu Sarajevo se mogu pratiti putem linka http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/ koji se nalazi i na web stranici Ministarstva https://mpz.ks.gov.ba/.

Najnovije

Hrvatska firma Scout započela pljenidbu: Oružane snage BiH ostaju bez haubica, VBR-ova, minobacača, pušaka i više od deset miliona metaka ..

Tri VBR-a, 138 jurišnih minobacača 60 milimetara, milion i 700 hiljada komada metaka 12,7 mm, 3,7 miliona metka 7,62...