Na snazi do daljnjeg Druga epizoda “Upozorenje” iz Plana interventnih mjera

Preporučujemo

Iako je u toku današnjeg dana došlo do pada koncentracije zagađujućih materija u zraku, na snazi do daljnjeg ostaje Druga epizoda “Upozorenje” iz Plana interventnih mjera, koju je proglasio Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo u petak 21. decembra.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS navodi, kako danas nisu stečeni uvjeti za ukidanje pomenute epizode, jer su prosjeci zabilježeni na dvije referentne stanice (Otoka i Ilidža) za jučer prelazili prag upozorenja za čestične tvari PM 10 u zraku.

- -

U skladu sa najnovijim izmjenama Plana, da bi se ukinula epizoda “Upozorenje” potrebno je da izmjerene koncentracije zagađujućih materija u zraku na najmanje dvije referentne stanice bilježe vrijednosti niže od praga upozorenja (150µg/m3), te da se u narednih 48 sati očekuje nestabilna vremenska situacija.

Najnovije

Više od 40 zemalja traži međunarodnu istragu smrti Navalnog

Ukupno 43 zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države, Evropsku uniju i Veliku Britaniju uputile su u ponedjeljak zajednički apel...