– U toku dana dobio sam nekoliko očajničkih poziva i apela osoblja iz novogradskih ambulanti da im se pomogne i traži od njihovih nadređenih da im pomognu i osiguraju dovoljan broj ljekara. U nekim ambulantama pacijenti su na otvorenom i prohladnom vremenu danas čekali i više od tri sata kako bi došli do ljekara. Osim toga već dugo vremena neke ambulante ne rade svaki dan nego ljekari dolaze samo pojedinim danima u sedmici. Pozivam ministra Harisa Vranića da nešto hitno učini! Stanje je neizdrživo! – poručio je Efendić.