Direktorica KCUS-a poručila “Ne brinite ne idem ja nigdje”, Sebiji Izetbegović prijeti kazna od 10.000 KM

Preporučujemo

Sebija Izetbegović danas je dala jasno do znanja da nema namjeru napustiti poziciju direktorice KCUS-a (Klinički centar univerziteta u Sarajevu).

“Ne brinite, ne idem nigdje. Samo koristim nekoliko dana starog godišnjeg odmora”, poručila je Izetbegović nakon što su se u medijima pojavile informacija da je spakovala stvari i napustila najveću medicinsku ustanovu u Bosni i Hercegovini, gdje je obnašala poziciju direktorice.

- -

“Zakon propisuje da imate zamjenu kad ste na godišnjem odmoru. Simpatična reakcija „određenih“ medija”, poručila je Izetbegović.

Ovakvim izjavama supruga predsjednika SDA Bakira Izetbegovića poručila je da planira ostati na čelu KCUS-a. No, prema Zakonu o sukobu interesa, koji je 1. januara ove godine stupio na snagu, nespojivo je da Sebija Izetbegović ostane direktorica KCUS-a te istovremeno bude zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo. To se pitanje postavilo odmah nakon što je na proteklim izborima izabrana u novi saziv kantonalne skupštine. Aktuelizirano je stupanjem na snagu spomenutog Zakona.

Iz Ureda za borbu protiv korupcije KS  obrazložili su proceduru kad je u pitanju utvrđivanje sukoba interesa.

“Ured je nadležan za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, donošenje odluke o postojanju sukoba interesa i izricanje sankcije nosiocu javne funkcije koji je u utvrđenom sukobu interesa. Nakon što primjena Zakona započne, tj. od 01.01.2023. godine, Ured će pokretati postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa po službenoj dužnosti, na osnovu zahtjeva institucije u kojoj nosilac javne funkcije vrši javnu funkciju, zahtjeva fizičkog ili pravnog lica i na lični zahtjev nosioca javne funkcije, a shodno članu 12. st. (1) i (2) Zakona”, navode iz Ureda.

- -

Dodaju da, nakon što Ured pokrene postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, u roku od 15 dana je dužan o istom obavijestiti nosioca javne funkcije i zatražiti njegovo pismeno izjašnjenje na navode iz obavijesti.

“Nosilac javne funkcije dužan je dostaviti Uredu navedeno pismeno izjašnjenje. I to u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti. Ured će po službenoj dužnosti prikupljati isprave i dokaze kojima se utvrđuju činjenice u postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije. Ured, shodno članu 18. stav (2) Zakona, ima ovlaštenje obratiti se svim institucijama, privrednim društvima i drugim pravnim licima zahtjevom za dostavu podataka o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju, a koje su relevantne za provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije”, navode iz Ureda.

Navedeni subjekti dužni su da, u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, na način koji odredi Ured, dostave tražene isprave i dokaze Uredu. Ukoliko ovi subjekti ne postupe u roku i propisanom načinu, dužni su da o razlozima nepostupanja, u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva, obavijeste Ured.

“Nakon provedenog postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije, Ured donosi odluku kojom se odlučuje o postojanju sukoba interesa.

U slučaju postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije zbog povrede odredbi čl. 5., 6. i 7. Zakona, Ured donosi odluku kojom se utvrđuje postojanje sukoba interesa nosioca javne funkcije i nosioca poziva da podnese ostavku ili na drugi način odstupi sa jedne ili više nespojivih funkcija iz čl. 5., 6. i 7. Zakona. Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana prijema navedene odluke, podnijeti ostavku ili na drugi način odstupiti sa jedne ili više nespojivih funkcija iz čl. 5., 6. i 7. ovog zakona i o tome pismeno obavijestiti Ured, shodno članu 19. Zakona; tvrde iz Ureda.

Ukoliko nosilac javne funkcije ne podnese ostavku ili na drugi način ne odstupi sa jedne ili više nespojivih funkcija u roku od 30 dana, Ured dostavlja odluku kojom se odlučuje o postojanju sukoba interesa instituciji, privrednom društvu, fondaciji ili udruženju u kojoj nosilac vrši nespojivu funkciju. Institucija će na prijedlog Ureda smijeniti nosioca javne funkcije sa nespojive funkcije koju vrši, u roku od 30 dana od dana prijema odluke kojom se odlučuje o postojanju sukoba interesa. Institucija je dužna obavijestiti Ured o radnjama koje je poduzela povodom odluke i zahtjeva Ureda, u roku od 30 dana od dana prijema odluke. U slučaju da nosilac javne funkcije ne podnese ostavku ili na drugi način ne odstupi sa nespojive funkcije, Ured će istog kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.0000 KM. To je propisano u članu 65. Zakona”, naveli su iz Ureda za borbu protiv korupcije KS.

Najnovije

Ismail Barlov je novi prvak Evrope na 50 metara prsno!

Ismail Barlov, paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio je zlatnu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu koje se održava u...