Nema doktorat: Ministarstvo obrazovanja KS odbilo žalbu Sebije Izetbegović

Preporučujemo

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo odbilo je žalbu Sebije Izetbegović protiv zaključka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Ovo rješenje doneseno je 22. maja ove godine.

U obrazloženju je navedeno da se zaključkom KUIP-a od 17. aprila ove godine ne priznaje svojstvo Sebije Izetbegović u inspekcijskom postupkom na UNSA u vezi s postupkom sticanja diplome doktora medicinskih nauka.

Protiv ovog zaključka Sebija Izetbegović je putem advokata izjavila žalbu, tvrdeći da je riječ o pogrešnom i nepotpuno utvrđenom stanju, međutim, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je ovu žalbu odbilo kao neosnovanu.
Ovo rješenje je vjetar u leđa advokatima UNSA, ali i Općinskom sudu u Sarajevu, na koji se vrši veliki pritisak da se donese privremena mjera, kako bi se Sebiji Izetbegović vratile oduzete akademske titule.

Najnovije

Studenti iz porodica poginulih boraca i studenti bez oba roditelja koji nisu iz Sarajeva plaćat će školarinu

Studenti u Kantonu Sarajevo suočavaju se sa novim problemima. Nakon izmjene Zakona o visokom obrazovanju, diskriminisana su djeca šehida...