Nevladine organizacije pozdravljaju usvajanje Prijedloga zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana

66

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH.

U Bosni i Hercegovini svake godine više od 8600 ljudi umre zbog bolesti uzrokovanih duhanom.Ipak, više od 2000 djece (10-14 godina) i preko milion odraslih osoba i dalje koriste duhansvakodnevno. Troškovi konzumiranja duhana u Bosni i Hercegovini iznose 891 milionakonvertibilnih maraka, od kojih se većina odnosi na zdravstvenu zaštitu zbog rane smrtnosti, saopšteno je iz Partnerstva za BiH bez duhanskog dima i Udruženja PROI koji broji 40 nevladinih organizacija.

Procijenjeni ukupni mjesečni troškovi domaćinstava za cigarete su 95,8 miliona KM, dok titroškovi na godišnjem nivou iznose milijardu i 150 miliona KM.

“Iako su odavno poznate štetne posljedice konzumiranja duhanskih proizvoda, posebnu pažnjutreba obratiti na samu izloženost duhanskom dimu koji predstavlja prijetnju po zdravlje i životnepušača. Donošenje ovog zakona nije samo “preporuka dobre prakse” u cilju zaštite zdravlja iosiguravanja ljudskih prava, već i pravna obaveza koju je Bosna i Hercegovina preuzela još2009. godine činom ratifikacije Okvirne konvencije o kontroli duhana”, navodi se-.

Osim što “Prijedlog novog zakona predviđa maksimalno usklađivanje sa ovom Konvencijom, on predviđa i usklađivanje sa EU Direktivom o duhanskim proizvodima, i reformom zdravstva koja je u vrhu prioriteta EU.Regulacija ove oblasti nužan je preduslov za EU integracije, a pitanja iz iste našla su se i uUpitniku Evropske komisije upućenom Bosni i Hercegovini”.

“Drago nam je da su parlamentarci i parlamentarke u Vladi FBiH prepoznali važnost i nužnost ovakvog zakona i dali mu svoju podršku. Imajući u vidu sve štetne posljedice koje proizlaze iz upotrebe duhana i duhanskih proizvoda i izlaganju duhanskom dimu, gdje je prije svega velikasmrtnost upravo od onih bolesti koje se direktno mogu povezati sa navedenim, ali i sve druge štetne posljedice među kojima su i one ekonomske, društvene i ekološke, samo ovakav zakon prilikom čije izrade su u obzir uzete samo najbolje svjetske prakse sa dokazanim efektima može adresirati te posljedice i osigurati građanima osnovno ljudsko pravo na život i zdravo okruženje”, navodi se u ovom saopštenju.

“Ovom odlukom su pokazali da su spremni i voljni raditi u interesu građana i zaštiti njihoviho snovnih prava. Vjerujemo da će za nekoliko mjeseci implementacije već vidjeti brojne pozitivneefekte koje vidimo u zemljama sa sličnim zakonima. To građani ove zemlje zaslužuju,” poručili u iz Udruženja PROI.

Ovaj zakon sa sobom donosi niz odredbi među kojima je ograničavanje upotrebe duhanskihproizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima i radnim mjestima,regulisanje prodaje, pakiranja i promocije duhanskih proizvoda, ograničavanje upotrebe duhanskih proizvoda u automobilima ukoliko se u njima nalazi maloljetna osoba, kao i brojne druge odredbe koje se tiču sastava duhanskih proizvoda, a sve u cilju zaštite zdravlja kako nepušača, tako i pušača, ali i zaštite djece i mladih od agresivnog marketinga duhanskeindustrije i dostupnosti duhanskih proizvoda.