Nizozemska komisija za naknadu štete više neće obrađivati nove zahtjeve porodica žrtava

Preporučujemo

Od 15. juna 2023. godine, Nizozemska komisija za naknadu štete Potočari (NCCP) više neće obrađivati nove zahtjeve za naknadu štete.

Zahtjevi pristigli u komisiju do 15. juna 2023. godine će biti ocijenjeni po proceduri. Kancelarije u Sarajevu i Hagu ostat će otvorene za razmatranje zahtjeva i odgovaranje na pitanja o zahtjevima podnesenim prije 15. juna 2023. godine.

Zahtjeve za naknadu štete podnesene 15. juna ili nakon toga, Komisija neće uzeti u obradu.

NCCP je 15. juna 2021. godine započeo implementaciju Uredbe Srebrenica u vezi naknade štete. Uredba se odnosi samo na srodnike ubijenih muškaraca koji su se 13. jula 1995. nalazili u UN-bazi u Potočarima.

Pod bazom se podrazumijeva samo UN-baza, bivša fabrika akumulatora. Skoro 2 godine nakon otvaranja šaltera, komisija je primila više od 7000 zahtjeva.

Ovi zahtjevi se odnose na više od 2.500 žrtava. Procjene polaze od toga da se maksimalno 500 muškaraca nalazilo u UN-bazi 13. jula 1995. godine.

“Ove brojke govore da su naši napori, da stupimo u kontakt sa što više srodnika srebreničkih žrtava, urodili plodom. Uredba Srebrenica je poznata široj javnosti u BiH i drugim zemljama.”

NCCP će sve zahtjeve koje primi prije 15. juna 2023. obraditi po uobičajenoj proceduri. Podnosioci zahtjeva će dobiti potvrdu o prijemu u roku od mjesec dana, nakon čega će prijava biti ocijenjena.

Ako NCCP sumnja da je žrtva toga dana bila u UN-bazi, Komisija će od podnosioca zahtjeva zatražiti dodatne informacije. Ovi dodatni podaci mogu se dostaviti NCCP-u nakon 15. juna 2023. Kancelarije NCCP-a u Hagu i Sarajevu ostaju otvoreni.

Podnosioci zahtjeva također mogu zakazati termin u jednoj od kancelarija nakon 14. juna ili poslati e-mail, faks ili poštu NCCP-u. Za skoro 2 godine, NCCP je uspio stupiti u kontakt sa mnogim srodnicima u Bosni i dijaspori”, kaže predsjednica Komisije Wortmann.

“Za mnoge ljude bilo je emocionalno teško vratiti se u te strašne dane 1995. Nažalost, mnoge smo morali razočarati odbijanjem njihovog zahtjeva za naknadu štete. Ali naknada štete je ograničena na srodnike onih ljudi koji su 13. jula 1995. bili u UN-bazi, poznatoj i kao bivša fabrika akumulatora.”

Najnovije

Refik Lendo: Pogibija Azre Spahić je posljednji alarm. Moramo bolje zaštititi živote građana

Stravična saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala mlada doktorica Azra Spahić i u kojoj su još dvije osobe...