Novac političke stranke BOSS uplaćen na Radeljašev račun

Preporučujemo

Tri uposlenice CIK-a potvrdile da je finansijskom revizijom BOSS stranke za 2013. godinu uočeno da je prekršen Zakon o finansiranju političkih stranaka.

CIK je finansijskom revizijom BOSS stranke za 2013. godinu uočio da je prekršen Zakon o finansiranju političkih stranaka i da ova politička stranka nije trošila sredstva isključivo sa svojim ciljem i u skladu sa statutom. Ovo su danas u nastavku suđenja Esedu Radeljašu, optuženom za zloupotrebu stranačkog novca, izjavile tri svjedokinje Tužilaštva KS-a, a koje su inače uposlenice CIK-a.

- -

Da su nepravilnosti otkrivene u okviru finansijske revizije BOSS stranke tokom 2013. godine potvrdile su Anela Burdžović Kapić (zaposlena u Službi za reviziju), Hasida Gušić (šef službe za reviziju i finansiranje političkih stranaka) i Sanja Tošović (šef odsjeka za revizijske poslove).

Podsjetimo, Radeljaš je optužen da je kao zastupnik u Skupštini KS-a od 2013. do kraja 2014. novac iz kantonalnog budžeta, namijenjen za finansiranje političke stranke BOSS, usmjerio na svoj privatni račun u banci i to 114.255 KM. Novac je iskoristio za otplatu vlastitog kredita.

BOSS stranka se finansirala budžetskim novcem, a svjedokinje su naglasile da politička stranka svoja sredstva mora da utroši u skladu sa planom utroška i statutom.

Međutim, u konkretnom slučaju je počinjen prekršaj, sredstva nisu bila prisutna, niti je postojao trag da su trošena. Nakon što je CIK tražio pojašnjenje od Skupštine KS-a dobili su odgovor da je novac prebačen na Radeljašev privatni račun.

- -

Burdžović Kapić kaže da je razgovarala sa predsjednikom stranke Mirnesom Ajanovićem koji nije znao da je Radeljaš novac prebacio na svoj račun. Uglavnom, BOSS stranka je kasnije sankcionisana, a SUD BiH je odbio tužbu stranke.

Gušić je tokom svjedočenja kazala da su za BOSS stranku revizorski izvještaji rađeno od 2005, a 2011. uočeno je da je ova stranka sklopila ugovore o zakupu automobila i mjesečno im isplaćivala po 1.500 KM, kao i naknadu za gorivo, gdje su također uočene nepravilnosti kroz pravdanje troškova. Ugovor o zakupu je sklopljen sa čelnicima i članovima Regionalnog odbora Sarajevo-Goražde te stranke, a među njima je i optuženi Radeljaš.

Pojasnila je da su oni bili vlasnici automobila, a da su sa strankom zaključivali ugovor o korištenju vozila. Prema njenim riječima, i 2013. su uočeni nedostaci, a o radi se o tome da stranka nije trošila sredstva koja su isključivo namijenjena za ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom.

Iskaz je dala i Almira Kulovac Šetkić, sekretar Skupštine KS-a, a kako kaže, BOSS stranki su 2013. i 2014. isplaćena sredstva iz budžeta, te da su oni dobili račun na koji da uplate novac za stranku.

– Nismo provjeravali čiji je to račun. Sa aspekta Skupštine, ta sredstva su uplaćena stranci, naglasila je ona.

Esed Radeljaš je tokom ispitivanja ove svjedokinje u sudnici naglasio da je on bio jedini poslanik BOSS stranke i da su u Skupštini ranije bile parlamentarne grupe stranaka koje nisu imale puno članova, pa mu nije isplaćivan cijeli iznos novca. Rečeno mu je, kaže optuženi, da podnese zahtjev za isplatu, što je on i uradio.

Suđenje će biti nastavljeno 3. marta.

Najnovije

Stoltenberg: NATO će preuzeti veću ulogu u koordinaciji vojne pomoći Kijevu

NATO će preuzeti veću ulogu u koordinaciji opskrbe Ukrajine oružjem, saopćio je danas Savez, preuzimajući dužnost od SAD-a u...