Novi direktor KPZ Sarajevo uveo rigorozne mjere: Zubčević na svom mobitelu ima videonadzor, kontakti čuvara i zatvorenika više nisu mogući

Preporučujemo

Nakon nemilih događaja sa Amelom Sejfovićem, krajem prošle godine uslijedila je smjena rukovodstva KPZ Sarajevo. Na mjesto novog direktora došao je Faruk Zubčević koji je uspostavio potpuno novi sistem, mnogo rigorozniji nego što je ranije bio.

“Od momenta kada je došla nova uprava, ministar pravde FBiH Mato Jozić je preduzeo aktivnosti uz pomoć kompletnog sistema sigurnosti i uveo sačinjavanje sigurnosne provjere”, rekao je za Index.ba Faruk Zubčević, direktor KPZ Sarajevo.

Sigurnosne provjere prošli su svi novouposleni na rukovodeće pozicije. To znači da su provjereni svi podaci o nekoj osobi od supružnika, njegovog posla, članova porodice i onoga čime se oni bave, imovinsko stanje, način na koji je ono stečeno i tako dalje.

Faruk Zubčević, direktor KPZ Sarajevo (FOTO: Index.ba)

“Ti ljudi koji su došli, uključujući i mene, morali smo da izvršimo analizu svega. Rok za izvršenje analize je bio 05.02.2018. godine i promijenili smo kompletan sistem sigurnosti na način da sam uradio sve fortifikacione, žične, pregradne i sve druge elemente kojima sam kompletno izmijenio tok funkcije zatvora u smislu kretanja. Pojačali sa sistemima zaštite elektronskog i manuelnog karaktera. Uveo sistem u kome se sa jednog mjesta koje je potpuno zaštićeno upravlja kompletnim zatvorom i samim tim sigurnost doveo na vrlo visok nivo”, kaže nam Zubčević.

Telefon nemoguće unijeti u zatvor

Osobe koje rade u zatvoru sada su sukladno subordinaciji hijerarhije koja vlada u tom sistemu usmjereni na poštivanje novog dijela naredbi gdje je sve precizirano. Zna se šta jedan zatvorski policajac može imati kod sebe, šta ne može. Ne može  se imati telefon pri ulasku u zatvor, telefoni se stavljaju u određenu kasu za to čim policajac dođe na posao. Policajci imaju stanicu za komunikaciju, a telefone uzimaju pri polasku kući. Svaki policajac koji ulazi u zatvor do temelja se pretresa.

“Policajci pri ulasku ne mogu imati ništa što nije obuhvaćeno zakonom. Ne može imati telefon, ne može imati stick, ne može imati snimač zvuka, ne može ništa imati, sve to odlaže u jedan pretinac koji se zaključa i koji je pod stalni m videonazdorom”, kaže direktor ovog zatvora.

U zatvoru su po podovima zalijepljene naljepnice koje usmjeravaju kuda osoba koja dođe u zatvor može da se kreće i ukoliko siđe sa tih naljepnica biva uklonjen iz zatvora, a svaki dio je prekriven videonazdorom.

“Sve videonadzore ja imam na svom telefonu kada sam bilo gdje”, govori Faruk Zubčević, koji nam pokazuje šta koja kamera snima.

Dolaskom Faruka Zubčevića na čelo ovog zatvora mnoge stvari su izmijenjene, od videonadzora, dovođenja policijskih pasa koji su stalno prisutni u ovom zatvoru, pa do izmjene uniformi zatvorskih policajaca.

“Prije nego što smo ušli u ovu priču prvo smo sve ćelije i sve objekte pretresli i to na način da smo dizali parket, pretresali smo do detalja, da bi stavili na to tačku da tu nema više ništa što nije dozvoljeno”, objašnjava direktor KPZ-a u Sarajevu.

Kapaciteti zatvora u Sarajevu su popunjeni, tačnije, tu se nalazi više ljudi nego u svim drugim zatvorima zajedno. Zatvorskih policajaca još uvijek fali, ali se radilo i na tome da se maksimalno ograniči komunikacija stražara sa osuđenim licem, bez elementa privatnosti, što ranije nije bilo slučaj.

“Sada je nedopustiv bilo kakav kontakt zatvorskog policajca sa osobom koja je po bilo kom osnovu tretirana u bilo kojem KPZ-u. To se smatra kao teška povreda službene dužnosti”, kaže za Index.ba Faruk Zubčević.

Zatvorski policajci u KPZ Sarajevo (FOTO: Index.ba)

Iako se u ovom zatvoru uspostavio potpuno novi sistem i dalje se vuče jedan isti problem, a to je nedostatak ljudi, tačnije veći broj zatvorskih policajaca.

“Najneophodniji su nam novi ljudi. Postoje određeni standardi, ali moratorij nam sve diktira. Uskoro će nam biti dozvoljeno raspisivanje konkursa”, tvrdi direktor ove ustanove.

O tačnom broju zatvorenika direktor nije želio govoriti, samo je rekao da je se radi o velikom broju i kako je on nesrazmjeran sa brojem uposlenih zatvorskih policajaca. Veliki broj počinjenih djela, što privrednog, što nekog drugog oblika kriminala pretežno uključuje veći broj osoba gdje je svaka imala neku svoju možda malu ulogu, ali zajedno čine teško krivično djelo. Za svaku od tih osoba treba zatvorsko mjesto, a stavljanjem u rad državnog zatvora bit će uveliko olakšano da se radi i u drugim zatvorskim jedinicama, pa i u KPZ Sarajevo.

“Prilikom smještaja ljudi u ćelije moramo voditi računa o dosta toga. Ne možemo staviti osobu koja je počinilac djela na neki način sa osobom koja je počinilac sličnog krivičnog djela, ali iz suparničke grupacije. Bilo bi problema. A također sa njima ne možemo smjestiti ni čovjeka koji je izvršio npr. krivično djelo nasilje u porodici”, objašnjava Zubčević kompleksnost samog smještanja novih ljudi u ćelije u slučajevima popunjavanja kapaciteta.

Svi pritvorenici, ali i osuđena lica imaju isti tretman kada su u pitanju zdravstvene usluge, ali također, ni za koga povlastica nema. Bez obzira koje djelo je urađeno prema svima je isti tretman.

“Prvi put kada se uradi neka povlastica u ovom zatvoru ja ću dati ostavku. Prema svakome treba da je identično, jer ovo je zatvor”, ističe Zubčević.

Foto: Index.ba

U zatvor nemoguće unijeti drogu

Sve aktivnosti zatvorenika su precizno definisane, dnevno imaju šetnju koja služi da bi zatvorenik imao kvalitetnu dozu kisika, imaju govornice, imaju posjete, ali je sada sve rigoroznije kada je sigurnost u pitanju.

“Svaki drugi dan ovdje su pretresi uz pomoć pasa policije MUP-a KS i FUP-a i sada je nemoguće imati nešto od opijata u zatvoru”, kaže za Index.ba Faruk Zubčević.

Zatvorenici pored šetnje imaju i slobodno vrijeme koje provode u dvije sale gdje im je omogućemo igranje šaha, igranje karti, gledanje TV-a, igranje stonog tenisa i košarke. Zatvorenicima se nabavljaju osim osnovnih životnih namirnica i suplementi za teretanu, ali oni koji ne potiču agresivnost.

“Izvršili smo analizu svih suplemenata koja koriste tretirana lica i sačinili smo dokument koji se zove “Uputa o korištenju suplemenata”, tako da oni to mogu koristiti po pravilniku. Ne može mi osoba koja ovdje služi kaznu koristiti suplement kojim on potiče agresivnost, a nakon svega kada izrazi želju za suplementom koi nabavimo preko kantine, njegovo zdravstveno stanje treba da bude takvo da on može primiti taj suplement”, rekao je direktor KPZ Sarajevo, vraćajući se na to da za sve što se dešava u zatvoru postoji pravilnik kojeg se strogo svi moraju pridržavati.

Posjete mogu donijeti pakete svojim članovima porodice do 5 kg, sve što nije originalno upakovano ne može se unijeti, sve što je originalno upakovano ide kroz dva uređaja, jer se sada sve skenira.

“Bez originalne ambalaže nema unošenja ničega, mi smo u piti znali naći segmente koji asociraju, koji upućuju na opojnu drogu”, iskren je Zubčević.

Svi zatvorenici prolaze tretmane resocijalizacije, kako bi nakon izlaska iz zatvora mogli da se vrate normalnom životu, kažu nam iz ovog zatvora. U zatvoru se često dešavaju i svađe između samih zatvorenika, ali pravovremenom reakcijom zatvorske policije spriječe se veći problemi.

“Policajci koriste silu sukladno sili na koju naiđu prilikom vršenja svojih svakodnevnih aktivnosti u granici koju oni odrede”, otvoreno govori Faruk Zubičević.

Zatvorenici ovog zatvora se ni u hodnicima ne smiju zadržavati i kada prolaze hodnikom moraju spustiti glavu. Ukoliko se zadrže u hodniku duže od predviđenog kazna je samica.

Foto: Index.ba

Novi direktor KPZ Sarajevo Faruk Zubčević izmijenio je mnogo toga od kako je došao na čelo ove institucije, a na izmjenama se i dalje radi. Ono što slijedi jeste uvođenje elektronizacije i digitalizacije potrebnih lijekova za zatvorenike, tako da svako uzima onu količinu onog lijeka koja mu je potrebna. Kada se to uradi biti će zatvoren krug elektronizacije cijelog zatvora koju, između ostaloga, direktor prati i putem svog telefona.

(Merima Druškić)

Najnovije

Danas počinje prodaja ulaznica za 28. SFF

Danas u 10 sati u Glavnom Box Officeu (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24) počinje prodaja ulaznica za filmove...