Novi Grad: Usvojen budžet za 2019. godinu u iznosu od 41.825.000 KM

Preporučujemo

Nakon višesatne rasprave vijećnici Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo usvojili su budžet za 2019. godinu u iznosu od 41.825.000 KM.

Sastavni dio budžeta čine vrlo važni projekti koji se odnose na poboljšanje uslova života građana općine Novi Grad. Osim kapitlnih projekata i projekata iz oblasti cestovne infrastrukture, izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u koje se svake godine izdvajaju najveća budžetska sredstva, u budžetu za iduću godinu planirana su 2,5 milona KM  za rješevanje problema saobraćaja u stanju mirovanja.

- -

Planirano je da se projektuju dvije etažne garaže u B i C fazi Alipašinog Polja, a u idućoj godini osigurana su sredstva za izgradnju jedne sa oko 280 parking mjesta, dok bi u 2020. bila izgrađena i druga, a pored garaža, značajna finansijska sredstva bit će uložena u parkinge. To padrazumijeva sanaciju znatnog dijela rasvjete na parkinzima koji su u velikoj mjeri mračni što predstavlja jedan od problema, i horizontalne signalizacije na parkinzima koji se nalaze u velikim stambenim naseljima. Osim toga radit će se i proširenje parkinga i sanacija oštećenja na njima, a pored toga u saradnji sa Policijskom upravom krenut će se u postavljanje video-nadzora na jednom broju parkinga, gdje imamo situaciju da građani izbjegavaju parkirati svoja vozila na mjestima predviđenim za to, jer su loše osvijetljeni ili se boje za sigurnost svojih automobila.

Takođe, uvećana su i sredstva kojima Općina pomaže rad Četvrte PU, obzirom da se u oktobru ove godine dogodio tragičan događaj u kojem su živote izgubila dvojica policijskih službenika, grant Četvrtoj PU sa 50.000 KM povećan je na 300.000 KM. To će biti doprinos ove lokalne zajednice da se najveći dio ulaza i izlaza iz grada, prometnih raskrsnica na području naše općine stavi pod video-nadzor.

Nastaviće se i izgradnja sportske dvorane pored OŠ „Umihana Čuvidina“, gdje su radovi u toku, kao i druga faza izgradnje bazena na Dobrinji. U narednoj godini započeće rekonstrukcija i proširenje ulice Džemala Bijedića, koja će se raditi zajedno za Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, a krenut će se sa prvom dionicom, od 9. tansverzale pa do raskrsnice kod preduzeća „Gras“, gdje se dionica treba u potpunosti rekonstruisati i proširiti sa dvije na četiri kolovozne trake.

Također će biti nastavljena realizacija programa podsticaja privredi, zatim socijalnih programa od pomoći teško oboljelim građanima, pomoći nezaposlenim porodiljama, za koje Općina mjesečno izdvaja dodatnih po 50 KM, zatim podrška porodicama koje dobiju treće i svako naredno dijete, pomoć za vantjelesnu oplodnju i sl.

- -

Oko pola miliona konvertibilnih maraka planirano je za stipendiranje učenika i studenata, a nastavit će se i sa podrškom sportu i kulturnim projektima na području općine Novi Grad Sarajevo.

Najnovije

Oštra reakcija majki Srebrenice na izjavu ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića

Nakon izjave ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića kako je ”1. Mart povod za rat, a ne dan...